מידע שימושי

ועד הורים

הורים מתנדבים, הנבחרים מתוך מועצת הורים שנבחרת בכיתות בתחילת השנה. ועד ההורים עובד בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת בית...

פינת היועצת

יועצות בית הספר: יועצות בית הספר – אורית אביטל – חינוך מיוחד וכיתת הבנאים; אילנית אנגלנדר שכבות ט׳ ו-י״ב; שרון...

טפסים והרשמה לבית ירח

טפסים לקראת הרשמה בבית ירח שאלון אישי לתלמיד טופס רישום טופס על מצב בריאותו של תלמיד/ה תכני לימוד לבחינות...

למידה בשעת חירום