מידע שימושי

ועד הורים

הורים מתנדבים, הנבחרים מתוך מועצת הורים שנבחרת בכיתות בתחילת השנה. ועד ההורים עובד בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת בית...

פינת היועצת

הדף המבוקש בבניה - בקרוב

הרשמה לבית ירח

טפסים לקראת הרשמה בבית ירח שאלון אישי לתלמיד טופס רישום טופס על מצב בריאותו של תלמיד/ה תכני לימוד לבחינות...

למידה בשעת חירום