דבר המנהל

                                                                                                                                                                                                                                                                                 אוגוסט 2017 , אב תשע"ז

הורים ותלמידים יקרים שלום רב,      
עידן המידע והמדיה במאה ה 21- מייצר שינויים חברתיים ותרבותיים רבים. מחקרים מראים כי סביבת העבודה העתידית תהיה שונה מהמוכרת לנו כיום. מקצועות חדשים יצמחו ומקצועות רבים ייעלמו בעתיד. שינויים אלו מחייבים אותנו בבית ירח, כמו את כל מערכת החינוך, לחשוב מחדש על תפקיד בית הספר ועל דרכי ההוראה שלנו בתוך חברה ותרבות משתנות.
בבית ירח שמנו לנו למטרה להמשיך ולקדם למידה משמעותית, למידה המעוררת סקרנות, המפתחת את כושר החשיבה, היצירה והלימוד העצמי. הוראה המבוססת על הקניית מיומנויות, מעודדת חשיבה ביקורתית ומעורבות חברתית. יעדים אלו נשיג ע"י שינוי מבנה שעות הלימודים בכיתות ט' עם דגש מרכזי על הוראת מיומנויות. בכיתות י' יחלו ללמוד היסטוריה בתכנית חדשנית - סחל"ב )סקרנות, חשיבה, למידה בהנאה( המצטרפת לתכניות ייחודית בלשון ובתנ"ך (נלמדות בחלק מהכיתות). בכיתות י"א וי"ב נוסף לתכניות ההערכה החלופית, המאפשרות לבית הספר לבנות חלק מתכנית הלימודים בכל מקצוע באופן עצמאי, ייבחנו התלמידים בחלק מבחינות הבגרות בבחינות מתוקשבות. במקביל נמשיך לקיים ולפתח את השיח הדיאלוגי שלנו עם התלמידים מתוך אמונה כי המפגש החינוכי בבית-הספר הוא בראש ובראשונה מפגש בין בני-אדם, המבוסס על כבוד הדדי, על דיבור ועל הכרה בייחודו של כל אדם. מחקרים שבדקו את הגורמים המקדמים הישגי תלמידים מצאו כי קשרי התלמידים בינם לבין עצמם ובינם לבין מוריהם הינם בעלי השפעה חזקה ביותר על תוצרי הלמידה. לסיום בשורה משמחת, השנה יחל לפעול בבית הספר אולם הספורט החדש והממוזג, וכן תחל לפעול חממה לימודית ממוחשבת, שתרכז למידה בין תחומית ותאפשר לתלמידים לעסוק במחקר מדעי בשיתוף המכללה האקדמית "כנרת", "צמח ניסיונות" ועוד.
מאחל לכולנו שנה טובה, מלאה בהרחבת אופקים, התפתחות וצמיחה.

בברכה,
שרון שדה
מנהל בית- הספר.