ועד הורים

הורים מתנדבים, הנבחרים מתוך מועצת הורים שנבחרת בכיתות בתחילת השנה.

ועד ההורים עובד בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת בית הספר, מביא לשולחן המשותף את נקודת מבטם של ההורים,

 

לגבי שגרת ביה"ס ואירועים חריגים. כמו כן הועד שותף מלא בקביעת תשלומי הורים.

הועד נפגש אחת לחודש, וסיכומי הפגישות מופיעים באתר בית הספר.