סרטי גמר


סרט תדמית

בית-ירח הוא בית-ספר תיכון מקיף ארבע-שנתי (ט'-י"ב), המהווה רשות חינוך מקומית, במסגרת המועצה האזורית עמה"י .

לתלמידי בתי-הספר היסודיים בעמק, מהווה המסגרת החינוכית בבית-ירח, המשך על יסודי ללימודיהם.

בית הספר פותח את שעריו גם בפני תלמידים נוספים מהסביבה.

בית-ירח שומר על קשרים הדוקים עם הקהילה סביבו – הישובים, ההורים ומערכת החינוך האזורית.


סרט תדמית

בית-ירח הוא בית-ספר תיכון מקיף ארבע-שנתי (ט'-י"ב), המהווה רשות חינוך מקומית, במסגרת המועצה האזורית עמה"י .

לתלמידי בתי-הספר היסודיים בעמק, מהווה המסגרת החינוכית בבית-ירח, המשך על יסודי ללימודיהם.

בית הספר פותח את שעריו גם בפני תלמידים נוספים מהסביבה.

בית-ירח שומר על קשרים הדוקים עם הקהילה סביבו – הישובים, ההורים ומערכת החינוך האזורית.