פינת היועצת

יועצות בית הספר: יועצות בית הספר – אורית אביטל – חינוך מיוחד וכיתת הבנאים; אילנית אנגלנדר שכבות ט׳ ו-י״ב; שרון דביר – שכבה י״א; ורה קינן – שכבה י׳.
בגיל ההתבגרות נתונים הצעירים ללחצים שונים. עבודת היועצות מכוונת לעזור לתלמיד להסתגל לדרישות בית-הספר ולאפשר לו לתפקד בהתאם ליכולתו.
היועצות שותפות בכל המהלכים הקשורים בתפקודם של התלמידים, ומשתתפות בדיונים שלפני קבלת החלטות בעניינם. הן שותפות בתהליכי מניעה ובכל מקרה הדורש התערבות ברמה הפרטנית והמערכתית.
בבית-ירח מדיניות דלת-פתוחה אתם מוזמנים לפנות, לשתף ולהיעזר בעת הצורך.
בגיל ההתבגרות נתונים הצעירים ללחצים שונים. עבודת היועצות מכוונת לעזור לתלמיד להסתגל לדרישות בית-הספר ולאפשר לו לתפקד בהתאם ליכולתו.
היועצות שותפות בכל המהלכים הקשורים בתפקודם של התלמידים, ומשתתפות בדיונים שלפני קבלת החלטות בעניינם. הן שותפות בתהליכי מניעה ובכל מקרה הדורש התערבות ברמה הפרטנית והמערכתית.

הייעוץ ניתן לתלמידים, להורים ולמורים.