תכנית חברתית- ט'

נושא שנתי: המגוון שבינינו

  1. הרחבת המודעות לשונות ולמגוון החברתיים והאישיים, הטמעת הצורך בסובלנות כלפי האחר וקבלתו.
  2. יצירת תחושת שייכות ומעורבות בבית ירח, הטמעת הנורמות והחוקים הנדרשים מתלמידי בית ירח.
  3. גיבוש הכיתות כיחידות חברתיות לומדות וגיבוש השכבה כקבוצת התייחסות חברתית.

נושאים: מניעת אלכוהול וסמיםהכווןסובב כנרתהמגוון שבינינו.