אמנות

אמנות


אודות

הלימודים במקצוע כוללים שילוב בין הלימודים העיוניים (3 י"ל) ולימודים מעשיים (2 י"ל).

אמנות מעשית - ( 2 י"ל):
מאפיינים: הכרת שפת הפיסול והציור, שליטה בחומרים ובטכניקות. חיבור בין רעיון לחומר, יכולת להבין את שפת האומנות, הזדמנות לפיתוח היצירתיות. למידה של יחיד בתוך קבוצה כדרך משמעותית ליצירה והשתתפות בפרוייקטים אומנותיים בית ספריים.
דרישות המקצוע: רצון להיות חלק מ"המסע האומנותי" לאורך שלוש שנים הכולל למידה בסדנה לצד עבודות להגשה. עבודות הבית הן חלק משמעותי בתהליך הלמידה בהן תבוא לידי ביטוי מסוגלות התלמיד להתמודד עם נושאים וחומרים שונים ומגוונים. כבר בראשית הדרך נחשף התלמיד לביקורת עבודות מהמורה ומחברי הקבוצה כאחד, הפרגון העידוד והביקורת מכוונים אותו להישגים גבוהים יותר וגורמים לסיפוק ולנכונות לעבוד קשה יותר.
הישג מצופה בלימודים: עמידה בבחינת בגרות פנימית של המקצוע שמשמעותה- הגשת פרויקט גמר בציור, בפיסול, במיצב, ועוד (בחירה באחד מהם או שילובם), על פי בחירתו של התלמיד ובהנחיה צמודה של המורה.
הגשת תיק עבודות של שלוש שנים והגשת דף עמדה.

אמנות עיונית - (3 יח"ל):
מאפיינים: התלמידים יחוו מפגש משמעותי ומעמיק עם האמנות, יכירו את שפת האמנות כשפה מגיבה לסביבה החומרית, התרבותית, החברתית והפוליטית, כשפה המשתנה מתקופה לתקופה, מחברה לחברה, מתרבות לתרבות ומאמן לאמן. התלמידים יגבשו יכולת לדון, לפרש ולבקר יצירות אמנות ויפתחו מודעות אסתטית וטעם אישי.
תוכנית הלימודים:
חלק א - הבנת האמנות בזיקה לאמנות מודרנית ובת זמננו:
א-1 . להתבונן, לחוות, להבין ולפרש: אוצר המילים והמושגים להבנת האמנות.
א-2 . שלושה נושאים עיקריים:
1. דרכי התבוננות במציאות וייצוגה: האמנות כמבטאת תהליך יצירתי שבו מתקיים מפגש בין המציאות החיצונית, לבין ביטויה ע"י האמן כאספקלריה של חזונו הפנימי.
2. יצירה-אמן-חברה: יחסי הגומלין בין האמן לחברה, בין האמן למקום ובין האמן לתרבות.
3. מסורת וחדשנות: האמנות כמבטאת את פעילותו של האמן בתוך מערכת של מוסכמות ומסורות.
חלק ב - העמקה בתקופה:
הרנסנס כמפתח לתרבות המערב. התקופה תובחן בהיבטים תרבותיים, היסטוריים, דתיים, חברתיים ופוליטיים באמצעות הביטוי האמנותי של התקופה..

דרישות המקצוע:
* יכולת ביטוי בע"פ ובכתב.
* יכולת התמודדות עם טקסטים ברמה אקדמית.
* נוכחות מלאה בכל השיעורים. (אין ספר לימוד למקצוע).