ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה

רכזת: עירית קידר


אודות

המגמה הביוטכנולוגית מציגה בפני התלמידים את התפיסה המדעית של זמננו בה מדע יישומי מהווה את חוד החנית להתפתחות התעשייה, הרפואה והחקלאות. מדע יישומי הוא נדבך-על למדעי הבסיס ומושתת לא אחת על שילובים מרתקים בין תחומים מדעיים שונים- ביולוגיה, כימיה לימודי סביבה ומחשבים. התכנית מקנה תשתית ידע רחבה ומעמיקה להבנת מהותו של מדע יישומי המבוסס על שילוב של טכנולוגיות מתקדמות ומדעים. מפתחת חשיבה מחקרית בהתמודדות עם סוגיות בינתחומיות.
תכנית הלימודים היא ברמה מדעית טכנולוגית גבוהה, דינמית, רלוונטית, משלבת עבודה במעבדות משוכללות ומתוקשבות כדרכם של העוסקים במחקר מדעי. בנוסף על כל אלה מודגשת חשיבותה ותרומתה של התעשייה הביוטכנולוגית למדינה ולחברה.
התלמיד חייב לבחור במקצוע בחירה נוסף - ביולוגיה או פסיקה.

הישג מצופה בלימודים:

היבחנות ב 2- מקצועות מורחבים לבגרות: ביוטכנולוגיה ביולוגיה או פסיקה. תלמידי המגמה נדרשים לעבודת גמר בביוטכנולוגיה בהיקף של 5 יח״ל.

תנאי קבלה:
א. המלצת המורים לביולוגיה ופסיקה וראיון אישי.
ב. למידה בקבוצות המתמטיקה הראשונות (משתנה בכל שנה).
*  תלמידים בעלי מוטיבציה וסקרנות מדעית הנכונים להשקיע וללמוד 2 מקצועות
    מוגברים מאותו תחום דעת, בנוסף לכתיבת עבודת חקר מדעית.
*  תלמידים שהמקצוע הנוסף שלהם הוא ביולוגיה או פיסיקה.
*  תלמידים שציונם בביולוגיה הוא לפחות 80 ...