ביולוגיה

ביולוגיה

רכזת: עירית קידר


אודות

הביולוגיה היא תחום דעת דינמי שמתקדם ומתחדש ללא הרף ונמצא בחזית המדע. בלימודי הביולוגיה אנו מלמדים חומר מעודכן, ומקנים לתלמיד בסיס ידע המאפשר לו להבין את יישומי הידע.
תלמיד הביולוגיה רוכש מיומנויות למידה וכלי חשיבה, תוך כדי קריאת מאמרים מדעיים והתנסות מעשית במעבדה חוקרת. כל אלה מאפשרים לו לקרוא ולהבין פעולות חקר וטיפול כמותי בנתונים לפתרון בעיות מדעיות.
הנושאים מגוונים מאוד ונלמדים בצורה המפתחת הבנה הוליסטית. בין הנושאים הנלמדים: אחידות ושוני בעולם היצורים החיים, מבנה גוף האדם ותפקודו, אבולוציה, גנטיקה, בוטניקה, אקולוגיה ועוד.
הנושאים נלמדים במסגרות שונות: בכיתה, בסיורי טבע, במעבדה בית הספר ובאופנים שונים: בהרצאות, בדיונים, בצפייה בסרטים, באמצעות לומדות ממוחשבות, כל זה תוך כדי עבודה עצמית ועבודת צוות.
מדע הביולוגיה הוא מדע רב תחומי. בלימודיו ייחשף התלמיד למדע הכימיה, הרפואה והחקלאות באופן שירחיב את דעתו ויאפשר לו לבחון את טעמיו בעתיד.

בחינת הבגרות מורכבת משלושה חלקים:
בחינה בכתב על חומר עיוני - 2.5 יח"ל מתוך 5 היחידות,
בחינה מעשית במעבדה חוקרת - 1 יח"ל מתוך 5 יחידות.
ביוחקר - 1.5 יח"ל מתוך 5 יחידות.
תנאי קבלה: למידה בקבוצות המתמטיקה הראשונות (משתנה בכל שנה).
המלצה חמה! על מנת לרדת לעומקם של דברים, ולגלות את יופיים של התהליכים והמנגנונים שמניעים את הגוף החי כפרט ויחסי הגומלין שלו עם הסביבה, מומלץ לתלמידי הביולוגיה ללמוד גם את מקצוע הכימיה בהיקף של 5 יחידות לימוד. לתופעות רבות בביולוגיה יש הסבר כימי לכן חשוב רקע ובסיס חזק בלימודי הכימיה.