גאוגרפיה

גאוגרפיה

רכזת: אורית סטולרו


אודות

הגיאוגרפיה היא תחום דעת המתמקד בחקר ובלימוד של מגוון ההיבטים המרחביים בעולם שאנו חיים בו. תכנית הלימודים החדשה משלבת נושאים שונים בגיאוגרפיה פיזית ויחסי גומלין עם הסביבה הטבעית ותופעותיה. התלמידים לומדים באמצעות מחשב את יחידת הלימוד החמישית ונבחנים,בבחינה מתוקשבת. בה הם מנתחים תופעות ייחודיות במרחב. חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה מוקדש לטיפוח ערכים, כגון: הרגישות לשונה ולאחר, אכפתיות ומעורבות במתרחש בעולמנו וכן לאיכות הסביבה.

מה נדרש מהתלמיד: לשתף פעולה בשעורים. להתמצא בקריאת מפות, גרפים וניתוח דיאגרמות.
התועלת בעתיד: לאחר סיום הלימודים התלמידים יכולים להשתמש בידע שצברו,לטובת השרות הצבאי, בתחומי המטאורולוגיה,מיפוי,תצלומי אוויר ועוד. בוגר מקצוע הגיאוגרפיה הנו אזרח העולם, מגלה עניין, מעורב ואכפתי.