לימודי סביבה

מדעי הסביבה

רכזת: אלה סלע-מיכאלוב


אודות

מאפיינים: בעולם המשתנה, כשכל שנה הלחץ על הסביבה גדל עקב גידול האוכלוסייה והעלייה ברמת החיים, קיימת חשיבות רבה להעלאת המודעות לנושאי הסביבה בכדי שניתן יהיה לצמצם ולו במקצת חלק מהמפגעים שאנו גורמים בחיי היום יום שלנו.
תכנית הלימודים מתמקדת בהבנת יחסי הגומלין בין האדם ובין סביבתו הטבעית והאנושית, ובהקניית כלים מדעיים לניתוח היחסים הללו והשלכותיהם. לצד התכנים המדעיים משולבים היבטים חברתיים, כלכליים, משפטיים, טכנולוגיים וערכיים שהם חלק בלתי נפרד מתחום הדעת של מדעי הסביבה. במסגרת התכנית מתנסים התלמידים בעבודת שטח ובעבודת חקר.
במהלך הלימודים משולבים סיורים חווייתיים ופעילויות ערכיות התורמות לתלמיד גם מעבר לתחום הנלמד.

מטרת ההוראה: להכשיר אזרחים המודעים לסביבה ומוכנים לפעול למענה ולמען הקהילה בה חיים. בנוסף מכשיר המקצוע למסלולים "ירוקים" בצבא כגון מדריכי "חוויה" ומדריכי בית ספר שדה.
באוניברסיטאות - מסלולים רבים העוסקים בתחום של אקולוגיה ואיכות הסביבה, בהמשך ניתן להשתלב ביחידות לאיכות הסביבה, בארגונים סביבתיים ציבוריים ופרטיים ולעסוק בתחומים רבים כגון: תכנון סביבתי, שמאות סביבתית, כלכלה סביבתית, ניהול משאבי טבע, אדריכלות נוף, תפקידי הדרכה ועוד..

דרישות המקצוע:
2 יח"ל - בחינה עיונית בנושאי סביבה כגון: מערכות אקולוגיות, מים, אוויר, פסולת מוצקה ורעש.
1 יח"ל - סדנה סביבתית - עבודה מסכמת הכוללת את הסיורים הלימודיים ותיעוד הפעילויות למען הסביבה.
1 יח"ל - בחינה עיונית בנושא סביבתי מורחב כגון: מערכות אקולוגיות, תכנון וניהול סביבתי ואתיקה סביבתית..
1 יח"ל - אקוטופ - עבודת מחקר העוסקת במעורבות של האדם בסביבה.
מיועד ל: תלמיד שהאחריות לסביבה בה אנו חיים חשובה לו, בעל יוזמה, המוכן ליטול חלק בפעילויות למען הסביבה. (למשל: הדרכה בבתי הספר היסודיים באזור, פרויקטים של חיסכון במים, הדרכת סיורים, ועוד).
הישג מצופה: הפנמת נושאי הסביבה כערכי חיים, יזמות של פרויקטים סביבתיים. עמידה בבחינות בגרות ובעבודות המחקר. עמידה בבחינות הבגרות בהיקף של 5 יח"ל.
תנאי קבלה:
* הצלחה במקצועות המדעים בציון של 75 ומעלה.
* תלמיד המסוגל לתפקד באופן אחראי.