מגמת אלקטרוניקה ומחשבים

מגמת אלקטרוניקה ומחשבים

רכז: מנשה שם טוב ואייל חברבר


אודות

מאפיינים: בוגרי המגמה מקבלים ידע ומיומנויות להמשך לימודיהם בתחום מדעי הטבע,
הנדסת אלקטרוניקה והנדסת מחשבים, במטרה להשתלב בתעשיית ההייטק.
לידע הנרכש יש ערך רב גם אם בעתיד העיסוק יהיה בתחום שונה..

מו"ב-מסלול פיסיקה

דרישות המקצוע: מקצוע מדעי - פיזיקה בהיקף 5 יח"ל, מקצוע מוביל - אלקטרוניקה ומחשבים
- 5 יח"ל, התמחות במיחשוב ובקרה - 5 יח"ל) עיוני + מעבדה או עבודת גמר(.
מיועד ל: תלמידים המגלים עניין בתחום הטכנולוגי ומוכנים להשקיע מאמץ וזמן בכדי ללמוד
עד 15 יח"ל ב־ 5 ימי לימוד. תלמידים בעלי הישגים טובים בכל תחומי הלמידה ) מקצועות
החובה(.
הישג מצופה בלימודים: הישג מינימאלי של 10 יח"ל והישג מרבי של 15 יח"ל. בנוסף תעודה
טכנולוגית.
תנאי קבלה:
א. למידה וציון חיובי בקבוצות המתמטיקה של אלה וסמדר ובקבוצת רונית בציון 85 לפחות.
ב. פיסיקה בציון 80 ומעלה.
ג. תלמידים יעברו מבחן קבלה לבדיקת יכולת ללמידת שפות מחשב וכישורים בתחום החשיבה.

מו"ב - מסלול מדע וטכנולוגיה

דרישות המקצוע: מקצוע מדעי - מדע וטכנולוגיה 1 יח"ל, מקצוע מוביל - אלקטרוניקה
ומחשבים - 5 יח"ל, התמחות במחשוב ובקרה - 5 יח"ל) עיוני + מעבדה או עבודת גמר(.
מיועד ל: תלמידים המגלים עניין בתחום הטכנולוגי ומוכנים להשקיע מאמץ וזמן בכדי ללמוד
עד 11 יח"ל ב־ 5 ימי לימוד. תלמידים בעלי הישגים טובים בכל תחומי הלמידה ) מקצועות
החובה(.
הישג מצופה בלימודים: הישג מינימאלי של 6 יח"ל והישג מרבי של 11 יח"ל. בנוסף, תעודה
טכנולוגית.
תנאי קבלה:
א. למידה וציון חיובי בקבוצות המתמטיקה של אלה, סמדר ורונית בציון חיובי וקבוצות אייל
והדר בציון 80 ומעלה.
ב. פיסיקה בציון 70 ומעלה.

תלמיד הלומד במגמת "מחשוב ובקרה" בבית ירח נהנה מהיתרונות הבאים:
1. רמה לימודית גבוהה שמקלה מאד על לומדים הנדסה בעתיד. (דווח של כל הבוגרים שלנו).
2. הלימודים במגמה כוללים שימוש במיומנויות מתמטיות , דבר המחזק את היכולת וההישגים
במתמטיקה.
3. אפשרות המשך לימודים בעתודה טכנולוגית (י"ג , י"ד) במכללת "כנרת" שבצמח:
* קבלת מימון: כ 80% מחיל האוויר לצורך המשך הלימודים (ללא תלות בפרופיל צבאי).
* קבלת דיפלומה "הנדסאי אלקטרוניקה" לאחר שנה וחצי של לימודים עוד לפני הצבא .
* שירות צבאי איכותי במקצוע בחיל האוויר- החייל הגדול ביותר בצה"ל שעוסק בפיתוח
וייצור מערכות אלקטרוניות (לאחר הלימודים מתחייב צה"ל לשירות במקצוע בחייל-האוויר)
* השירות הצבאי מקנה ניסיון מקצועי החשוב מאוד לצורך השתלבות בתעשיית ההיי-טק
לאחר השחרור (דיפלומה + ניסיון).
* דלתות רבות נפתחות למעוניינים בקבע ובקריירה צבאית במקצוע, במשכורות גבוהות
ותנאי שירות מצוינים.
* אפשרות המשך לימודים לתואר מהנדס בפחות זמן וכסף(ולפעמים במימון הצבא).