מדעי החברה

מדעי החברה - סוציולוגיה ומדע המדינה

רכזת: הילה הגלעדי


אודות

מדעי החברה הינו אחד המקצועות המובילים באקדמיה (אוניברסיטאות ומכללות).
התחום כולל את המקצועות - סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע-המדינה ויחסים בינלאומיים, משפטים, כלכלה, פסיכולוגיה ותקשורת.
תחום זה מיועד לתלמידים המתעניינים ומעורבים בתחומי החברה, הפוליטיקה והאקטואליה בהיבטיהם השונים בעולם ובארץ בפרט.
במסגרת המקצוע נלמדים התחומים הבאים: סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ומדע המדינה.
בנוסף, מגישים עבודת גמר צמודה למקצוע בהיקף של 5 יחידות לימוד. מורי המקצוע מלווים את התלמידים בהכנת העבודה.
המקצועות במדעי החברה משלבים סגנונות למידה מגוונים:
עיוני- קריאה וניתוח של מאמרים וכתבים שונים.
חוויתי- סרטים, עבודה בקבוצות, משימות אותנטיות, חקר מקרה ועוד.

סוציולוגיה:

לימוד המקצוע סוציולוגיה מקנה לתלמידים ידע ויכולת הבנה וניתוח של ההתנהגות האנושית כפי שבאה לידי ביטוי בחברה - תרבות, נורמה, סטטוס חברתי, תהליך החיברות, סטייה חברתית וקונפורמיות,
ריבוד חברתי ועוד.
לימוד הסוציולוגיה ישנה התייחסות מקיפה לנושאים, המעסיקים את בני-הנוער, כגון: מאפייני גיל ההתבגרות, גיבוש זהות ועמדות, יחסי בנים-בנות, התמכרויות ועוד.

מדע המדינה:

לימוד המקצוע מדע-המדינה מקנה לתלמידים ידע ויכולת הבנה וניתוח של הסביבה הפוליטית בישראל ובעולם. הלימוד מדגיש את מורכבות החיים הפוליטיים ואת העובדה שאין אמת אחת.
התחום מתמודד עם שאלות פילוסופיות שונות, כגון - מהי צורת המשטר הרצויה? ומשווה בין אידאולוגיות ומשטרים קיימים (דמוקרטיה, קומוניזם, פשיזם, נאציזם ופונדמנטליזם) ובין
משטרים שהיו קיימים בעבר.

פרויקט בסוציולוגיה או במדע-המדינה:
עבודת הגמר מקנה לתלמידים ידע רב ומיומנות של כתיבת עבודה, ברמה של עבודה סמינריונית באוניברסיטה. עבודות הבוגרים שלנו נחשבות באזור ובארץ לעבודות מצוינות.

תנאי הקבלה למדעי-החברה:
* תלמידים בעלי יכולת הבנה וניתוח מאמרים וכתבים שונים.
* תלמידים בעלי יכולת ביטוי מילולי בכתב.
* הצלחה במקצועות רבי המלל ובמקצועות הלשון וההבעה במיוחד.