מקצועות מורחבים

מקצועות מורחבים נוספים

בנוסף למקצועות הבחירה המוצעים לעיל, ניתן ללמוד מקצועות מורחבים נוספים המאפשרים הרחבת אופקים, העמקה, רכישת ידע והרחבת החלק הפנימי של תעודת הבגרות ב 5- י"ל נוספות.
האפשרויות הן: מחשבת ישראל, מוסיקה , תנ"ך מורחב והיסטוריה מורחב.