עבודות הגמר

עבודות הגמר

רכזת: אורית סטולרו

עבודות הגמר מהוות תהליך למידה אפשרי הפתוח בפני תלמידי הכיתות העליונות מראשית כיתה י"א.

עבודות הגמר נחלקות לשני סוגים:

"עבודה לא צמודה" מזכה את התלמיד ב 5 יח"ל שמתווספות לכלל היחידות בתעודת הבגרות.
העבודה יכולה לעסוק בכל תחום שהוא המעניין את התלמיד. בכך היא מאפשרת לו להגשים למידה בנושא שמרתק אותו ובאופן ייחודי לו.מגוון העבודות שנכתבו בתחומים השונים הוא
עצום, החל בחקירת יצירותיו של חנוך לוין, המשכו ביצירת מחול או מעשה אמנות וכלה בהמצאה בתחום המחשבים.

"עבודה צמודה" נכתבת במסגרת מקצוע בחירה (אצלנו - מדעי החברה). ובאה להחליף מבחן בגרות באחד המקצועות (אם המקצוע נלמד ברמה של 5 יח"ל העבודה מוערכת כ-
5 יח"ל, ואם המקצוע נלמד ברמה של 2 - 4 יח"ל – העבודה תזכה את התלמיד ברמה של 4 יח'"ל).

רכזת עבודות הגמר - מלווה את התלמיד מרגע שהחליט להקדיש עצמו למשימה, ועד לסיום התהליך. הליווי כולל מציאת מנחה מקצועי, ניהול הטפסים מול משרד החינוך וכו'.

עבודות גמר בוגרים