עולם הערבים והאיסלם

עולם הערבים והאסלאם

רכז: דרור יפעה


אודות

עולם הערבים והאסלאם מקנה ידיעה מעמיקה בנושאים הבאים:
* האסלאם כדת וכתרבות.
* היחסים בין היהדות והאסלאם כדתות הלכה.
* קורות האימפריה המוסלמית מן המאה ה-7 עד המאה ה-20 .
* קורות המזה"ת ויחסי יהודים-ערבים במהלך המאה ה-20 . (כולל מלחמות ערב-ישראל ארגוני מחבלים והסכמים עם מדינות ערביות).
* מדינות האזור במאה ה-20 .
* קורות חיי מיעוטים כמו: כורדים, צ'רקסים, בהאים, אחמדים ועוד.
* מעמדה של ירושלים באסלאם.
* המיסטיקה באסלאם.
* א"י במאות ה-18 וה-19 .
* תורכיה המודרנית.
* הגאוגרפיה של המזרח התיכון: בעיית המים, נפט, גידול האוכלוסייה וסוגיות הקשורות לאיכות הסביבה באזורינו.

מטרות הלמידה :
* הכרת ההיסטוריה והתרבות המזרח תיכונית תוך קישור לימינו אלה.
* דיון בסוגיות אקטואליות.
* הבנת מושגי יסוד המופיעים בתקשורת .
* פיתוח גישה כלפי המתרחש במזרח התיכון המבוססת על מקורות מהימנים .
* פיתוח סקרנות ושאילת שאלות.
* הקניית מיומנויות חקר.

תנאי קבלה:
התעניינות בנעשה במזרח התיכון.
יכולת התמודדות עם טקסטים.
יכולת עבודה עצמית בכתיבת עבודת חקר בהיקף יחידת לימוד אחת.