פסיכולוגיה

פסיכולוגיה התפתחותית

רכזת: חדווה פישר


אודות

הפסיכולוגיה היא מדע החוקר את התנהגות האדם. הפסיכולוגיה ההתפתחותית מתייחסת לשנויים המתרחשים באדם לאורך זמן, תוך התמקדות בשלושה גורמים: הפרט, הסביבה ויחסי הגומלין ביניהם.
כיוון שכל אחד מגורמים אלו המשתנה במהלך ההתפתחות ומשנה בהתאם לכך את איכות וכמות יחסי הגומלין בין הגורמים השונים, הופך תהליך ההתפתחות לתהליך מורכב.

מאפיינים: תכנית הלימודים מתייחסת לתוצאותיו של תהליך ההתפתחות (כמו תפיסת התנהגויות אופייניות לכל גיל), וכן מהווה ניסיון להבין את ההשפעות השונות ואת המורכבות שהובילה להתנהגויות אלו. יש חשיבות רבה להבנת מהותם של יחסי הגומלין שבין הפרט לסביבתו והשפעתם על השינוי בהתנהגות האדם לאורך חייו.
התכנית מתחלקת לשלושה חלקים: החלק הראשון עוסק בפרט, בסביבתו החברתית ויחסי הגומלין שביניהם. בחלק זה יש התייחסות לכל אחד מהמרכיבים הללו בנפרד ובסיומו מובאים שלושת המרכיבים הללו באופן אינטגרטיבי בתיאוריה פסיכולוגית כוללת.
החלק השני עוסק בהיבט ההתפתחותי תוך התייחסות לכשריו של הפרט ולתפקידן של קבוצות שונות המשמעותיות להתפתחותו.
חלק זה מורכב משלושה פרקים ראשיים - טבעה של ההתפתחות, גישות שונות להסברת התהליכים ההתפתחותיים, ותחומי ההתפתחות השונים בהתייחסות לרצף גיל.
החלק השלישי עוסק בתהליך הלמידה כחלק משמעותי בתהליך ההתפתחות. בחלק זה מוצגים נושאים הקשורים לתהליך הלמידה בהיבט התאורטי ובהיבט המעשי.

תנאי קבלה: תלמידים מצליחים במקצועות רבי מלל ובהבעה, בעלי יכולת ועניין בניתוח טקסטים, מאמרים ומחקרים.