תכניות נוספות

תכניות נוספות

עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית

 רכזת: נדיה קראסיאנסקי
התכנית פותחה על ידי משרד החינוך כמענה למצב הקיים לפיו בעשורים האחרונים מערכת החינוך הישראלית לא מצליחה לייצר שכבה רחבה דיה של תלמידים מצטיינים בתחומי
המדע והטכנולוגי. לעובדה זו השלכות רבות על ביטחון המדינה, על כוחות אקדמיים ועל התעשייה.
התכנית, על פי הגדרת משרד החינוך, מיועדת לתלמידים שלומדים ל 5- י"ל מתמטיקה, ובנוסף, בוחרים בשני מקצועות בחירה מדעיים (פסיקה, כימיה, ביולוגיה), או במקצוע מדעי ומקצוע טכנולוגי "עילית", כגון ביוטכנולוגיה או אלקטרוניקה ומחשבים.
התלמידים שישתייכו לתכנית יקבלו תמיכה לימודית בקבוצה או באופן פרטני, על מנת לאפשר להם הצלחה בבחינות הבגרות ברמה של 5 י"ל במתמטיקה, במקצועות המדעיים ובמקצועות הטכנולוגיים.
השתייכות לעתודה הזו, מקנה יתרון בעת הקבלה ללימודים גבוהים בטכניון ובאוניברסיטאות, במסלולים רלוונטיים.

אקדמיה בתיכון

רכזת: חיה גביש
פרויקט לתלמידים מצטיינים, מטעם משרד ראש הממשלה בשיתוף עם האוניברסיטה הפתוחה.
מטרת הפרויקט - לאפשר לתלמידים מצטיינים לצבור נקודות אקדמיות שיכולות גם להחליף מקצועות בבית הספר בלימודים לקראת תואר ראשון.
הפרויקט מתחיל בכיתה י', בקורס מבוא הבודק את התאמת התלמידים לפרויקט, ולאחר מכן ימשיך כל תלמיד במסלול המתאים לו.
הפרויקט מתאים לתלמידים מצטיינים, בעלי משמעת עצמית, המעוניינים ויכולים ללמוד ברמה אקדמית. המקצועות הנלמדים הם מתחומים שונים – החל ממדעים ועד פילוסופיה.