תכנית חברתית י'

נושא שנתי: להית אזרח – שותף פעיל בקהילה

  1. בירור המשמעות של מעורבות חברתית כאזרח במדינת ישראל מול אדישות וניכור.
  2. עידוד מעורבות חברתית, אכפתיות והתנדבות בקהילה.
  3. גיבוש הכיתות כיחידות חברתיות לומדות ויצירת אקלים כיתתי נעים לתלמידים ומאפשר למידה.
  4. חינוך לעצמאות, אחריות אישית כאורח חיים.

נושאים: זוגיותלהיות אזרחציורי קיר.