תכנית חברתית יא'

נושא שנתי: מעגלי זהות

  1. הגברת המודעות לשאלות זהות על מרכיביה השונים (אישית, חברתית, מגדרית, מינית, יהודית), תוך הצגת המודל של אדם, יהודי, מעורב בקהילתו והומאני בתפיסת עולמו ובהתנהגותו.
  2. הכנת התלמידים למפגש הראשוני עם הצבא.
  3. יצירת "יחד" שכבתי סביב חגים יהודיים ואירועים בעלי משמעות בחברה שלנו.

הנושאים: הכנה לשירות משמעותיזהות מינית/מעגלי זהות.