הפארק הלימודי

מתקני הפארק הלימודי שיהיו פזורים ברחבי ביה"ס ויצרו סביבה לימודית מאתגרת וחווייתית.

סביבה המזמנת גירויים, מעוררת סקרנות ומאפשרת התנסות עצמאית של התלמיד. 

המיוחד בפארק לימודי שלנו שכל תחנה מייצגת תחום לימודי שקיים בבית הספר.


הממחישה לתלמידים נושאים משעורי המתמטיקה

DSCF1841

באחריות תלמידים מתנדבים מקבוצת "אוהבים בעלי חיים".בפינה שני כלובים: באחד- חיות ליטוף והשני מיעוד לטיפול בבעלי חיים במטרה להשיבם לטבע - בשיתוף עם החברה להגנת הטבע.DSCF1827DSCF1828DSCF1830

"מרכז לימוד- מפסולת למשאב" שנבנתה על ידי תלמידי י"ב תשע"א,

כמתנה לבית הספר, תלמידי לימודי הסביבה,

ובשיתוף ותמיכה של ארגון "ידידי כדור הארץ המזרח התיכון".

DSCF1817 DSCF1818 DSCF1819

DSCF1824 DSCF1836

שולחן ובו תאריכים עם תמונות לאורך ההיסטוריה העולמית והיהודית.

ללימודי תנך

DSCF3122

ללימודי הפיסיקה, תוצר של כיתת הבנאים.

DSCF1814 DSCF1815

DSCF1814 DSCF1815