מסע למדבר יהודה

מסע מדברי (מדבר יהודה) נודד בן ארבעה ימים

דגשים מרכזיים: אחריות להיות אדם תוך דגש על פרט בתוך קבוצה , חיבור לגאוגרפיה , להיסטוריה היהודית והציונית באזור, כמו גם לערכים. התמודדות עם קושי, פעילות התנדבות בישובי הפריפריה באזור ו/או התנדבות סביבתית.

פעולות סביב המסע:

 • שילוב של תלמידים מכל כיתה בהכנות הלימודיות לקראת המסע – הרצאות על צמחים, חיות בר, אזורים ואתרים בהם יעברו התלמידים.
 • פעולות קבוצתיות אשר דורשות אחריות אישית ואחריות קבוצתית.
 • הקמת צוותים ייעודיים לפעילות לפני, במהלך ואחרי המסע
 • הצגת מסלול המסע על גבי מפה בלוחות המודעות הבית ספריים.
 • חידוד ערכי האחריות להיות אדם דרך העמקת מעגלי המסע.
 • הוראות במסלול הליכה:
 • יש למלא שלושה ליטר מים לפני היציאה למסלול הטיול,
 • מסלולי הטיול דורשים הקפדה על הליכה בטוחה ובנעליים סגורות, אין לקצר דרך, אין לדחוף, יש ללכת אחרי המדריך ואך ורק במסלולים שנקבעו.
 • אין לעזוב את הקבוצה בזמן ההליכה או הביקור באתרים ללא ידיעת המורה.
 • חל איסור חמור על שימוש בטלפונים ניידים במהלך ההליכה לרבות האזנה למוזיקה!!
 • מסלולי ההליכה מותאמים לתלמידים. בטיול חוויות רבות ומגוונות. בזמן ההדרכה יש לשמור על הקשבה, התנהגות נאותה ולהתייחס בכבוד למדריך!!!
 • הוראות לגבי שטח הלינה:
 1. •שעת הלינה הינה ע"פ הוראות צוות המורים והמדריכים.
 2. •כל התלמידים חייבים להישאר בשטח הלינה, אין לצאת מהשטח.
 3. •אין ביקורים של גורמי חוץ בשטח הלינה.
 4. •חל איסור "לצבוע" את החברים בזמן הלינה.
 5. •חל איסור הדלקת אש ללא אישור מורה/מלווה!
  • —אלכוהול
  • —נרגילה
  • —אי קבלת סמכות
  • —אלימות
  • —יציאה משטח המחנה—

תמונות