מסע לפולין

  • —אלכוהול
  • —נרגילה
  • —אי קבלת סמכות
  • —אלימות
  • —יציאה משטח המחנה—

תמונות- יש ללחוץ על התמונה למעבר בין התמונות