מסע שנתי ט'

מסע גלילי (גליל מערבי) נודד בן שלושה ימים.

דגשים מרכזיים: אחריות להיות אדם תוך דגש על פרט בתוך קבוצה , חיבור לגיאוגרפיה , להיסטוריה היהודית והציונית באזור, כמו גם לערכים ולמגוון שבינינו , האוכלוסייה בגליל ועוד.

פעולות סביב המסע:

 • מערכי שיעור מקדימים לרכישת ידע היסטורי ולימודי והתוודעות לתוואי השטח הגאוגרפי והאנושי במסלול. שיעורים באזרחות, תנ"ך, היסטוריה, אנגלית, לשון וביולוגיה.
 • פעילות מקדימה בנושא אחריות אישית ואחריות קבוצתית – הכרות ראשונית עם מעגלי מסע.
 • הצגת המסע ברחבי בית הספר דרך תערוכת צילומים.
 • הוראות במסלול הליכה:
 • יש למלא שלושה ליטר מים לפני היציאה למסלול הטיול,
 • מסלולי הטיול דורשים הקפדה על הליכה בטוחה ובנעליים סגורות, אין לקצר דרך, אין לדחוף, יש ללכת אחרי המדריך ואך ורק במסלולים שנקבעו.
 • אין לעזוב את הקבוצה בזמן ההליכה או הביקור באתרים ללא ידיעת המורה.
 • חל איסור חמור על שימוש בטלפונים ניידים במהלך ההליכה לרבות האזנה למוזיקה!!
 • מסלולי ההליכה מותאמים לתלמידים. בטיול חוויות רבות ומגוונות. בזמן ההדרכה יש לשמור על הקשבה, התנהגות נאותה ולהתייחס בכבוד למדריך!!!
 • הוראות לגבי שטח הלינה:
 1. •שעת הלינה הינה ע"פ הוראות צוות המורים והמדריכים.
 2. •כל התלמידים חייבים להישאר בשטח הלינה, אין לצאת מהשטח.
 3. •אין ביקורים של גורמי חוץ בשטח הלינה.
 4. •חל איסור "לצבוע" את החברים בזמן הלינה.
 5. •חל איסור הדלקת אש ללא אישור מורה/מלווה!
  • —אלכוהול
  • —נרגילה
  • —אי קבלת סמכות
  • —אלימות
  • —יציאה משטח המחנה—