סיור לירושלים

המסלול: נעלה לירושלים עיר הקודש ובירת ישראל. נחווה את מסלול השואה והתקומה דרך הרגליים, העיניים והאוזניים. המסלול יתחיל במוזיאון יד ושם לזכר השואה, יעבור בהר הרצל בית העלמין הלאומי ויסתיים במוזיאון הרצל, חוזה המדינה היהודית.

נושא יום השדה:  ירושלים - בירת ישראל.  תהליך היווצרות מעמדה של ירושלים בימי קדם והתחדשותה בעת החדשה דרך החורבן והתקומה.