תכנית חברתית

החינוך החברתי בבית-ירח מהווה נדבך מרכזי בהווית בית הספר. במסגרתו אנחנו שואפים לממש את החזון שלנו, לחנך לערכים שחשובים לנו, ולתרום לעיצוב הזהות ההומניסטית – ציונית – יהודית של תלמידינו.

מבנה הפעילות של הריכוז החברתי מבוסס על רכז חברתי בכל שכבה אשר פועל כחלק אורגני מצוות השכבה ובמקביל לוקח חלק בצוות החינוך החברתי הבית-ספרי.

רכזי תשע"ח:

כיתה ט': תאיר מאיר

כיתה י': ליאור ספיר

כיתה יא': נורית רז

כיתה יב': עומר בן נאים

החינוך החברתי בבית-ירח מהווה נדבך מרכזי בהווית בית הספר. במסגרתו אנחנו שואפים לממש את החזון שלנו, לחנך לערכים שחשובים לנו, ולתרום לעיצוב הזהות ההומניסטית – ציונית – יהודית של תלמידינו.
החינוך החברתי הכלל בית-ספרי לאורך השנה אנחנו עוסקים בין השאר גם בהנחלת “כישורי חיים".
אנו רוצים לסייע לתלמידים בבניית תהליך של קבלת החלטות נכונות, הן בתחום הלימודי והן מחוצה לו, כבסיס לחיים בריאים ובעלי משמעות. אנו מעוניינים להגדיל את המודעות לסכנות הנובעות משימוש ברשת החברתית, אלכוהול, סמים ונהיגה לא זהירה.
במסגרת העיסוק בכישורי החיים אנו מבררים עם תלמידינו את ההיבטים השונים של זוגיות ויחסי חברות: חיזור ואהבה ולעומתם הניצול המיני והפגיעה המינית. בין היתר נקדיש זמן לזיהוי “נורות אדומות" במקרים חריגים. כבית ספר ירוק אנחנו מקדישים בבית-ירח מאמץ להנחלת החשיבות של השמירה על סביבה בת קיימא, דאגה לטבע, פעולות נקיון ומיחזור. בבית-ירח מתקיים “שבוע ירוק", במסגרתו מקבלים התלמידים חשיפה לתכנים לימודיים שונים בתחום זה וגם מבצעים פרויקט “ירוק" (בכל שכבה).
במסגרת סל תרבות ארצי המעודד חינוך לאמנות, נחשפים תלמידינו לאורך השנה, למופעי תרבות איכותיים בתחומי היצירה השונים: מחול, אמנות פלסטית, קולנוע, תיאטרון, ספרות, מוזיקה.

פעילויות חברתיות חינוכיות בית ספריות משותפות:
טקסים בית ספריים כגון: טקס פתיחת השנה, טקס שבועות, טקס סיום, ועוד.
טקסי ימי הזיכרון: נערכים ע"י תלמידי השכבות השונות בליווי חברי הצוות החינוכי.
הנהגות שכבתיות: מועצות תלמידים שתפקידן להשמיע את קול התלמידים באשר לחיי השכבה.
הנהגת תלמידים בית ספרית: מורכבת מנציגים של ההנהגות השכבתיות. ההנהגה היא גוף יציג של התלמידים ותפקידה הוא להוביל עשייה חברתית בבית הספר.
טורניר כדורגל: טורניר בית ספרי המתנהל לאורך שנה בהפסקה הגדולה בין כל כיתות ביה"ס והמופעל ע"י צוות של תלמידים ומורה.
מולד ירח: חוברת שנתית פרי יצירות תלמידים שבחירתן נעשית ע"י צוות משותף של תלמידים ומורים.
ציון חגי ישראל: חגי תשרי, ט"ו בשבט – בסימן איכות הסביבה ושמירת הטבע, פורים- פורימון.
שבועות: טקס בו מוצגים ביכורי עבודות התלמידים והעשייה הלימודית בבית-ירח.
שיתוף באחריות על ניקיון הכיתות: התלמידים ישותפו בצורה סמלית בניקיון כיתותיהם.

חינוך חברתי בבית-ירח לפי שכבות:

חינוך חברתי בשכבה ט'
נושא שנתי: המגוון שבינינו
1. הרחבת המודעות לשונות ולגוונים החברתיים והאישיים של תלמידי השכבה והכיתה, הטמעת ערכי הסובלנות וקבלת האחר.
2. בניה ויצירה של תחושת שייכות ומעורבות בבית הספר, הטמעת הנורמות והחוקים הנדרשים מתלמידי בית ירח.
3. גיבוש הכיתות כקבוצה לומדת וגיבוש השכבה כקבוצת התייחסות חברתית.
4. לימוד והתנסות במודל קבלת החלטות להגברת האחריות והחוסן האישי ופיתוח כישורי חיים.

חינוך חברתי בשכבה י'
נושא שנתי: להית אזרח – שותף פעיל בקהילה
1. הגברת המודעות לשאלות זהות על מרכיביה השונים (אישית, חברתית, ציונית) תוך הצגת מודל של אדם, יהודי, מעורב בקהילתו והומאני בתפיסת עולמו והתנהגותו.
2. התנסות במעורבות ולקיחת אחריות חברתית תוך בירור המשמעות של מעורבות חברתית כאזרח במדינת ישראל מול אדישות וניכור.
3. תרגול והעמקת ההיכרות עם מודל קבלת החלטות להגברת האחריות, החוסן האישי ופיתוח כישורי חיים.
4. גיבוש הכיתות כקבוצה לומדת והמשך גיבוש השכבה כקבוצת התייחסות חברתית.

חינוך חברתי בשכבה י"א
נושא שנתי: מעגלי זהות
1. הגברת המודעות לשאלות זהות על מרכיביה השונים )אישית, חברתית, מגדרית, מינית, יהודית(, תוך הצגת המודל של אדם, יהודי, מעורב בקהילתו והומאני בתפיסת עולמו ובהתנהגותו. במסגרת זו היציאה ל"מסע ישראלי“.
2. הכנת התלמידים למפגש הראשוני עם הצבא (גדנ"ע, הכנה לצו ראשון).
3. יצירת “יחד" שכבתי סביב חגים יהודיים ואירועים בעלי משמעות בחברה שלנו.

חינוך חברתי בשכבה י"ב
נושא שנתי: החברה הישראלית ואני
1. הכרות עם החברה הישראלית, על גווניה.
2. יצירת תחושה של מחויבות לחברה שאני חי בה, ומציאת אפיקי פעולה למימוש המחויבות.
3. הדגשת ערך השרות בצה"ל, והכנה משמעותית לגיוס לצה"ל
4. הכרות עם האפשרויות השונות שמזמנת היציאה לשנת שירות, עידוד וליווי היוצאים.
5. יצירת אווירה של יצירה ושיתוף בתהליך הסיום עם תלמידים הורים ומחנכים בשכבה.