תכנית חברתית

החינוך החברתי בבית-ירח מהווה נדבך מרכזי בהווית בית הספר. במסגרתו אנחנו שואפים לממש את החזון שלנו, לחנך לערכים שחשובים לנו, ולתרום לעיצוב הזהות ההומניסטית – ציונית – יהודית של תלמידינו.

מבנה הפעילות של הריכוז החברתי מבוסס על רכז חברתי בכל שכבה אשר פועל כחלק אורגני מצוות השכבה ובמקביל לוקח חלק בצוות החינוך החברתי הבית-ספרי.

רכזי תשע"ו:

כיתה ט': עמרי עמירם

כיתה י': נורית רז

כיתה יא': עומר בן נאים

כיתה יב': חסידה צוקרמן