יריד אקולוגי

על-מנת להרחיב את מעגל השותפים – הן תלמידים והן מורים – בעשייה למען הסביבה ובשמירה על הקיים, מתקיים בבית-ירח "שבוע ירוק". בשבוע זה מכוונת כל המסגרת הבית ספרית – פדגוגית וחינוכית, לפעילות מקיפה שמטרתה פיתוח רגש השייכות והאחריות לסביבה, תוך שימוש בשפה משותפת לתלמידים ולצוות בית הספר. על הפרק אנו מעלים נושאים שונים ומגוונים כגון: תרבות הצריכה, הפרדת פסולת, דילול משאבים ועוד. בשיאו של השבוע הירוק מתקיים יריד אקולוגי רב-משתתפים אליו מוזמנת קהילת עמק הירדן והסביבה.

תוכנית זו שואפת להגברת המודעות של התלמידים לחשיבותן של הפעולות הפשוטות והדברים שכל אחד מאתנו יכול לעשות לצמצום הנזקים ולשיקום הסביבה עם המסר הברור "הכדור בידיים שלנו". השאיפה היא ששבוע זה יגרום להרחבת מעגלי ההשפעה דרך התלמידים בבתיהם וביישוביהם.