המגוון שבינינו

תלמידי בית ירח מגיעים בכיתה ט' אל בית הספר ממגוון רחב מאוד של ישובים וממספר גדול של בתי ספר יסודיים קטנים. תלמידינו פוגשים בקבוצה חדשה גדולה מאוד של תלמידים, במרחב לא מוכר, במציאות חברתית מאתגרת. כל זאת בגיל בו הדימוי העצמי והמקום החברתי מעסיקים מאוד.

לפיכך אנחנו עוסקים לאורך השנה בתכנית חברתית אשר מקיימת דיאלוג עם אתגרים אלו:

  • פעילויות שונות לגיבוש כיתה ולהיכרות עם המחנך, עם הכיתה, עם השכבה ועם בית הספר כולו. חלק מהפעילויות מתרחשות בתוך בית הספר וחלק מהן מחוצה לו.
  • התמודדות עם רשת חברתית והסכנות הטמונות בה. בין היתר: מפגש עם איש משטרה העוסק בתחום זה, שיחה עם לימור מזרחי, אימו של אליאור ז"ל, שהתאבד גם בעקבות הצקות ברשת האינטרנט.

 

מניעת אלכוהול וסמיםהכווןסובב כנרתהמגוון שבינינו.