זוגיות

במסגרת התווית כישורי חיים לתלמידינו, עוסקים תלמידי שכבה י' בנושא הזוגיות כחלק מבחינת יחסים חברתיים בכלל. אנו מנסים להטמיע אצל תלמידינו את ההבנה כי ישנם כל מיני סוגי זוגיות, אך החברות, האמון והכבוד ההדדי משותפים ליחסים בריאים בין בני אדם בכלל ובוודאי במערכת זוגית. אהבה בסופו של דבר מורכבת לא רק מחברות וכבוד (משיכה מינית ו"התאהבות" הם חלקים חשובים בפאזל), אך הם מרכיבים הכרחיים בה.

זוגיותלהיות אזרחציורי קיר.