מניעת אלכוהול וסמים

בשיתוף התחנה הפסיכולוגית בעמק הירדן אנחנו מקיימים תכנית שמטרתה הבהרת הסכנות הכרוכות בשימוש באלכוהול או בחומרים ממכרים אחרים, וכן הפנמת האחריות הרובצת על כתפיו של כל אדם בקבלת החלטות שלהן יש השלכה על בריאותו. במרכז התכנית עומד, כמובן, מודל קבלת ההחלטות שפותח במסגרת שיתוף פעולה מיוחד זה שבין בית הספר לבין התחנה לשירות פסיכולוגי.

מלבד שיעורי המחנך, עוברת כל כיתה סדנא בת 3 מפגשים עם פסיכולוגית מהתחנה, אשר מלמדת את התלמידים לבחון מנקודת מבט עצמאית, בוגרת, אחראית ומודעת את השימוש בחומרים ממכרים. כמו-כן אנו מביאים בכל שנה מופע העוסק בסיטואציות הנ"ל. בשנת תשע"ו הגיעה אלינו המופע "משקה משכר" של רות גנאל.

 

מניעת אלכוהול וסמיםהכווןסובב כנרתהמגוון שבינינו.