ציורי קיר

תלמידי כיתה י' חונכים את כיתתם לקראת חג החנוכה בפרויקט מיוחד שמסייע בגיבוש הכיתה ותורם לתחושת השייכות של התלמידים לכיתה ולבית הספר.

במסגרת הפרוייקט מתקיימת תחרות בין הכיתות של צביעת קירות. על תלמידי כל כיתה לצייר על אחד מקירות הכיתה ציור יצירתי המביא לידי ביטוי את החיבור האישי שלהם לחזון בית הספר. ועדת השיפוט הבוחנת את העבודות השונות נותנת לכל כיתה ניקוד על היבטים שונים בתהליך: עבודת צוות, חיבור לחזון, אסתטיקה, ועוד.

בטקס חגיגי לפני היציאה לחופשת החנוכה מוכרזות שלוש הכיתות הזוכות.