תהליכי פרידה ומסיבת הסיום

במחצית השניה של כיתה י"ב עיקר הפעילות החברתית מכוונת לאירועי הסיום והפרידה מבית הספר. אנו רואים חשיבות גדולה בבניית תכנית חינוכית המלווה את ההכנות למסיבת הסיום כדי שיהיה להן ערך חינוכי משמעותי מעבר לעצם הפרידה. אנחנו מקיימים שני צירים חינוכיים מקבילים:

  • משוחחים עם תלמידינו על פרידה, על משמעויותיה והשלכותיה.
  • מעצימים את כוחם של התלמידים ומאפשרים להם לבוא לידי ביטוי באופן מיטבי באמצעות קבוצות הנהגה העוסקות בהיבטים השונים של הסיום – חולצה, ספר מחזור, כתיבת הצגה, תפאורה, ועוד ועוד.

 הכנה לשירות, נשף יבתהליכי פרידה ומסיבת הסיום.