כישורי חיים

כישורי חיים "ובחרת בחיים"

אנחנו מקיימים בבית הספר תכנית רב שנתית הסובבת סביב נושא הבחירה, כאשר בכל שנה נבנה נדבך נוסף.

שכבה ט': ערבות הדדית - ערבות לחבר.

שכבה י': ערבות לחבר, ערבות לחברה (כולל היבטים של חוק)

שכבה י'- י"א: ערבות בין בני זוג, ערבות במשפחה

שכבה י"ב- ערבות לחברה והרחבה נוספת - למדינה.

הציר המרכזי המאגד את כל הפעילות בשכבות השונות היא אחריות בקבלת החלטות. אנו מתאמנים עם התלמידים במגרש האימונים בקבלת החלטות מושכלת ומדגישים כי קיים גורם משמעותי של נשיאה באחריות לתוצאות ההחלטה. פיתוח אחריות אישית וקבוצתית , נובע  מלימוד של מערך קבלת החלטות מושכל, מתרגול  ההיבטים  השונים ע"י התמודדות עם דילמות מהתנסות של התלמיד בתהליכי קבלת החלטות ותוצאותיהם.

לצורך כך פיתחנו מודל קבלת החלטות יחד עם מיה פרידמן מהתחנה לשירות פסיכולוגי בעמק הירדן, "עצמון ואבירי השולחן העגול":

"עצמון" המבוגר האחראי שבתוכנו, עמוד השדרה הפנימי הוא מכנס סביב השולחן העגול את כל חלקי הנפש.

משתתפי הדיון:

רגשות- דחפים, יצרים, תשוקות וחרדות.

הגיון- תהליכי חשיבה, אסטרטגיות, תכנון, תהליכים מובנים, מידה.

המצפון (סופר אגו)– מה הערכים המנחים אותי, מה מותר מה אסור

לחץ חברתי חיצוני- במחקרים חזק ביותר בגיל ההתבגרות. אין זהות בעת המעבר מילד למבוגר, פגיעים ולכן חייבים את הזהות הקולקטיבית שנותנת להם את הביטחון.

תהליך קבלת ההחלטות:

  1. קביעת המטרה על דרך החיוב.
  2. כל החלקים מביעים את דעתם.
  3. פריסת אפשרויות (כל החלקים מיצגים).
  4. דיון בתוצאות אפשריות.
  5. קבלת ההחלטה המתכללת את כל הדיון והקולות.