מסלול 1- כיתה מקדמת

הלימודים בכיתה המקדמת מובילים את התלמיד לסיום 12 שנות לימוד עם תעודת גמר של ביה"ס.

התלמידים לומדים לקראת תעודת בגרות מלאה.
צוות המורים כולל מורים שהוכשרו במיוחד להוראה מותאמת עובד יחד ליצירת סביבה לימודית הולמת לתלמידים.
מקצועות הבחירה הם: תקשורת וחברה, מגמת החינוך וחקלאות בעלי חיים עם התמחות בכלבים.
הכיתה משולבת בפעילויות החינוכיות והחברתיות של השכבה ככל אחת מהכיתות האחרות.