מסלול 2- ל"ב- לקראת בגרות

מסלול המאפשר חווית למידה משמעותית תוך מאמץ ואחריות משותפים של צוות המורים המלמדים את הכיתה ושל התלמידים.
התלמידים לומדים לקראת בגרות מלאה. רוב מקצועות החובה נלמדים בקבוצות למידה קטנות (8-12 תלמידים).
מקצועות הבחירה הם: תקשורת וחברה, מגמת החינוך וחקלאות בעלי חיים עם התמחות בכלבים.
הכיתה משולבת בפעילויות החינוכיות והחברתיות של השכבה ככל אחת מהכיתות האחרות.
לאור הניסיון בכיתות ל"ב אנחנו יכולים לקבוע באופן חד משמעי שכיתות אלה הן תשובה טובה לתלמידים.