מסלול 3- מב"ר – מסלול בגרות רגיל

מטרתה העיקרית של כיתת המב"ר היא להביא את התלמידים הלומדים בה לתעודת בגרות מלאה בכל המקצועות הנלמדים, עפ"י דרישות הזכאות לבגרות.
כיתת המב"ר מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה, משמעת עצמית גבוהה. תלמידים אשר בעזרת טיפוח והכוונה ייחודיים של מורי המסלול, יצליחו להתגבר על הפערים ולממש את יכולותיהם הלימודיות.
מקצועות הבחירה בכיתה זו הם: תיאטרון, אומנות, גיאוגרפיה, עולם הערבים והאסלאם (פירוט המקצועות). יתר מקצועות החובה נלמדים במסגרת כיתת האם. מתמטיקה ואנגלית נלמדים בהקבצות עם כל השכבה.
השיטה: צמצום מספר יחידות הלימוד למינימום הנדרש. הוראה מרוכזת סמסטריאלית, היבחנות במועדי חורף. כמו-כן יתקיים תגבור למידה תוך שימוש באסטרטגיות הוראה מתאימות.