מסלול 4 – כיתה רגילה בגרות מלאה

התלמידים לומדים במסגרת כיתת אם הטרוגנית ובוחרים את המקצועות המורחבים שלהם במסגרת מגמה או כשילוב של שני מקצועות בחירה ("רצועות").
במסגרת המגמה לומדים התלמידים שורה של מקצועות היוצרים אינטגרציה בתודעת התלמיד בין תחומי דעת רלוונטיים.
במסגרת ה"רצועות" התלמידים יבחרו שני מקצועות מורחבים אותם ילמדו במהלך שלוש השנים הבאות.