מסלול 5- כיתת מצטיינים

הכיתה מיועדת לתלמידים שהישגיהם הלימודיים גבוהים, בעלי אחריות לימודית גבוהה ויכולת למידה עצמית. תלמידים סקרנים הרוצים להעמיק בלימודיהם ובעלי מוטיבציה גבוהה.
חלק ממקצועות הכיתה נלמדים על פי תכניות לימוד ייחודיות המחליפות את בחינת הבגרות המסורתית. הלמידה במקצועות אלו משלבת עבודות חקר, למידה עצמית, דגש על מיומנויות למידה ועוד.
מקצועות הבחירה נלמדים עם תלמידי שאר הכיתות. המורים שמלמדים בכיתה זו מתאימים את הוראתם לכיתה זו.