הערכת הישגים- מבחנים

המבחן- הוא חלק מתהליך הלמידה וההערכה. הלמידה לקראת המבחן והדיון אחריו מאפשרים איתור נקודות התורפה והחוזק של הוראת המורה ולמידת התלמידים. המבחן מהווה משוב לתלמיד ולמורה.

חובה להחזיר לתלמידים מבחנים, תוך שבועיים ממועד הבחינה.

מספר המבחנים בשבוע יהיה לכל היותר שלושה מבחנים.

המבחן יערך על החומר הנלמד. החומר למבחן יימסר לתלמידים מספר ימים מראש.

בחנים – מבדקים שבודקים כמות מצומצמת של חומר. יכולים להינתן בכל עת.

ציוני המבחנים והעבודות נרשמים בתכנת המשוב וניתנים לצפיית הצוות החינוכי, התלמיד וההורים.

ערעורים על תוצאות מבחנים,בחנים ועבודות, יוגשו למורה המקצועי. בעת ערעור ניתן לפנות לרכז המקצוע, ובמקרה הצורך בפני הרכזת הפדגוגית ומנהלת בית הספר.

מועד ב' -יתקיים פעם בחודש בימי ו', באחריות הרכזת הפדגוגית. בהתאם לתקנון מועד ב' ובאישור המורה המקצועי בלבד.

טוהר הבחינות- ההתמודדות עם המבחן והבוחן היא אישית. חשוב לנו לשמור על טוהר הבחינות. כל העתקה מחייבת תגובה חינוכית. תלמיד שייתפס בהעתקה, מבחנו יפסל וציונו יהיה 0. לא יהיה מבחן חוזר. כך גם אם מדובר במבחן מתכונת – ציון המתכונת יהיה 0 לשקלול הציון המחושב. כאשר מדובר במבחן שוטף על המורה להפעיל שיקול דעת לגבי שקלולו.

מועדי בחינות – מועדי הבחינה נקבעים ע"י רכזי השכבות ומתפרסמים בלוח מבחנים. אין להוסיף מבחנים על לוח הבחינות ללא אישור הרכזת הפדגוגית ואחראית מערכת.

על המורה המקצועי לאשרר את קיום הבחינה לתלמידים כשבוע לפני מועד הבחינה.