חינוך גופני

  1. ההשתתפות בשעורי חינוך גופני והשגת ציון חיובי בסוף השנה הן חובה על כל התלמידים. שחרור רפואי משיעורי חנ"ג מחייב מכתב חתום בידי רופא, האישור יועבר לאחות ביה"ס.
  2. בעיה רפואית -מחייבת דיווח בכתב מההורים. במקרים מסוימים יידרש גם מכתב מרופא.
  3. תלמיד שלא יכול להתעמל מסיבות רפואיות ישתתף בשיעורי החנ"ג על ידי הכנת עבודות עיוניות.
  4. בשיעורים לחינוך גופני התלמידים חייבים להופיע בבגדי-ספורט הכוללים: מכנסיים קצרים, חולצה ונעלי ספורט. על התלבושת להיות קלה ונוחה לפעילות גופנית. בתום השיעור יש להחליף לחולצה אחידה.
  5. הציון לתעודה נקבע על פי שקלול של נוכחות, התייצבות לשיעור בזמן, התנהגות, משמעת, מוטיבציה, השקעה וכמובן תוצאות מבחני יכולת.
  6. תלמיד יחוייב בהשלמת שיעורי חנ"ג מהם נעדר ללא הצדקה, במועדים שיקבעו ע"י ביה"ס.
  7. תלמיד חייב בציון חיובי על מנת ללמוד בסמסטר ב' או לעלות כיתה.