זכאות לבגרות

הלימודים בחטיבה העליונה מבוססים על שבעה מקצועות חובה ועל מקצועות בחירה.
כדי להיות זכאי לתעודת בגרות, חייב תלמיד החטיבה העליונה ללמוד מקצועות בהיקף של 28 יחידות לימוד לפחות.
מתוכם חייב כל תלמיד להיבחן בבחינת בגרות חיצונית בהיקף של- 21 יח"ל לפחות, כאשר מקצוע אחד- מקצוע הבחירה הוא ברמה מוגברת של 5 יח"ל. בנוסף, חובה ללמוד חינוך גופני בהיקף של 2 יחידות לימוד. ובסה"כ - 30 יח"ל.

תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות אם יעמוד בדרישות הבאות:
מקצועות חובה – התלמיד יצליח בבחינות הבגרות במקצועות החובה בהיקף 16 יח"ל לפחות -(תנך, ספרות, היסטוריה, אזרחות, עברית, מתמטיקה ואנגלית).
מקצועות בחירה - התלמיד יצליח בבחינות הבגרות במקצועות הבחירה בהיקף של מינימום 5 יח"ל. סה"כ מקצועות חובה + בחירה = מינימום 21 יח"ל.
חינוך גופני – התלמיד יקבל ציון חיובי בחנ"ג בסיום לימודיו בבית הספר.
תלמיד עם למעלה מ 30%- היעדרות במקצוע מסויים לא יוכל לגשת לבחינת הבגרות במקצוע זה (חוזר מנכ"ל סח/ 8).
הערה: על מנת להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה, נדרשת כיום תעודת בגרות בהיקף של 22 יח"ל חיצוניות, ובסה"כ 30 יח"ל חיצוניות ופנימיות (כולל 2 יח"ל בחנ"ג), ועמידה בבחינה פסיכומטרית בהתאם לדרישות של כל פקולטה.
דרישת המינימום באנגלית- 4 יח"ל ובמתמטיקה- 3 יח"ל.
מעורבות חברתית - 3 שנים של התנסות במעורבות חברתית בקהילה. 
מדעים - תלמידים אשר אינם לומדים שני מקצועות מדעיים נדרשים ללמוד יחידה אחת מדעית בכיתה י'. ציון עובר בלימודי המדעים הינו תנאי הכרחי לקבלת תעודת הבגרות.
השכלה כללית - לימודי השכלה כללית (אומנויות, רוח וחברה, שפות) - ציון עובר בלימודי השכלה כללית הינו תנאי הכרחי לקבלת תעודת בגרות.
תעודת בגרות מצטיינת - החל משנת הלימודים תשע"ז מוגדרת תעודת בגרות מצטיינת באופן הבא: תעודת בגרות ברמת 5 יח"ל באנגלית ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה, אשר ממוצע הציונים בה הוא לפחות 90 והיא כוללת הצטיינות בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית.