מידע בנושא בחינות הבגרות

הוראות לתלמידים הנבחנים במבחני הבגרות

יש להביא ת.ז לבחינת הבגרות (לא יתקבלו רישיונות נהיגה או דרכונים)

יש להגיע לבית הספר 30 דק' לפני מועד הבחינה.
יש להימצא בכיתות 15 דק' לפני תחילת הבחינה.

תלמידים מאחרים יפסידו זמן היבחנות.
שימו לב – באחריות התלמידים לוודא את מס' ת.ז. שלהם על גבי מחברת הבחינה.
טלפונים ומחשבים ניידים – בתוך התיקים במצב כבוי.

בהצלחה ! ! !

בנושא בחינות הבגרות יש לפנות לאילנה עתיר רכזת בגרויות בביה"ס בדוא"ל: 

השלמת/תיקון ציון בחנ"ג לבוגרי בית הספר

החל מה 1/9/2008נכנס לתוקף חוזר משה"ח להשלמת ציון בחנ"ג לבוגרי ביה"ס:

  1. בוגר המבקש להשלים או לתקן את ציונו בחינוך גופני יפנה בכתב להנהלת ביה"ס וההנהלה תיידע אותו בכתב על מועד הבחינה ועל תוכנה.
  2. בוגר שסיים את לימודיו וצריך לתקן ציון שלילי שניתן לו בכיתה יב' יחוייב בהשתתפות ב-10 שיעורי חינוך גופני להעלאת כושרו הגופני כדי לבצע מבחן בכושר גופני ובעבודה בכתב.
  3. כדי להיבחן במבחן מעשי על הבוגר להביא אישור מרופא על מצב בריאותו התקין.
  4. מועד בחינת הגמר בכושר גופני למשלימים יהיה בסוף שנת הלימודים, במועד הבחינות של תלמידי בית הספר.

עבודה בכתב לשם קבלת ציון בחנ"ג (לבוגרים הפטורים משיעורים מעשיים):

  1. על המורה לחינוך גופני להציע לבוגר נושאים לבחירה.
  2. המורה ינחה את הבוגר בכתיבת העבודה בהתאם להנחיות בחוברת עזר בנושא עבודת גמר בחינוך הגופני המופיעה באתר החינוך הגופני www.education.gov.il/pe.  היקף העבודה יהיה בהתאם להנחיות בחוברת.

בהצלחה לכולם.