מקצועות החובה

מקצועות החובה ומספר יחידות הלימוד

ללא שם

* אנגלית
כדי לקבל תעודת בגרות חייב כל תלמיד להיבחן באנגלית ברמה של 3 יח"ל וכדי להתקבל לאוניברסיטה – ברמה של 4 יח"ל לפחות.

התלמידים ילמדו ברמה המתאימה להם.

** מתמטיקה
כדי לקבל תעודת בגרות חייב כל תלמיד להיבחן במתמטיקה ברמה של 3 יח"ל לפחות.

התלמידים ילמדו ברמה המתאימה להם.