סיור בפקולטה לרפואה בצפת- מגמת ביוטכנולוגיה י'- תשע"ח