המלצה לציוד ראשוני לקראת שנת הלימודים- תשע"ט

קלסר +חוצצים
-  ניילונים לאחסון דפים / שמרדפים.
-  מחברות a4 +ספירלה : משבצת x2
                                 שורה  x6-7
- מכשירי כתיבה
-  חובה - חישובית, תנ"ך מלא ללא פירושים, מילון אנגלי
 
פרטים נוספים יישלחו בחוברת השנתית בתחילת אוגוסט.