מגמת חקלאות: תחום בע"ח – התמחות בגידול כלבי

מגמת חקלאות: תחום בע"ח – התמחות בגידול כלבי

רכזת: ד"ר ליאורה גלס-אלון


אודות

מאפיינים: הלימודים העיוניים, מתרכזים במחזורי החיים והרבייה של חיות המשק והצרכים המיוחדים שלהן, דרך הטיפול הנכונה בכל בעל חיים על פי צרכיו המיוחדים, התוצרת שאותה
הוא מעניק לאדם ועוד. התכנית עוסקת בהרחבה בכלבים ומשלבת לימודים עיוניים ועבודה מעשית עם צוות הכלבייה שבקיבוץ אפיקים.
הלימודים העיוניים כוללים ביולוגיה ובתוכה פרקים בחקלאות בע"ח - פרות כבשים עופות.
בנוסף, עוסקים בהיסטוריה של הכלב, תהליך הביות ע"י האדם, יצירת גזעים שונים, טיפוח תכונות רצויות, מיני הגזעים הקיימים, השימושים השונים שהאדם נעזר בכלבים, מחלות, טיפול יומיומי במחלות ועוד מגוון נושאים.
לימודי המקצוע משלבים גם עבודה מעשית עם כלבים מהכלבייה של קיבוץ אפיקים. העבודה המעשית כוללת טיפול שוטף בכלבים תוך למידת הצרכים שלהם וכן לימוד יסודות אילוף
ושליטה בכלבים ועוד.

דרישות המקצוע: 2 יח"ל עיוניות בחקלאות בעלי חיים, 2 יח"ל עיוניות בגידול כלבים, 1 יח"ל מעשית בגידול כלבים.
מיועד ל: לתלמידי ל"ב והכיתה המקדמת . מספר התלמידים מוגבל ל- 15 .
תנאי הקבלה: המלצת המורה לביולוגיה/ מדעים והמחנך. ראיון אישי עם מורי המגמה, וחתימה על חוזה מחויבות אישי.
הישג מצופה: עמידה מלאה בכל דרישות המקצוע ובבחינות הבגרות.