פעילות עם כל הלב בכפר הילדים כרמיאל- תשע"ט

תלמידי כיתה לב- י' מבית ירח, נסעו בשבוע המעשים הטובים (3/4/2019) בשעות אחה"צ

להיפגש עם ילדי א-ה' מכפר הילדים בכרמיאל.

מפגש זה נוצר במסגרת קורס מנהיגות-מעורבות חברתית שתלמידי לב עוברים בהנחיית גולי אורטל-עברי ובליווי לימור שוורץ המחנכת.

לאורך השנה התלמידים עברו הכשרה עיונית ובמסגרת הפרוייקט המעשי הם בחרו

לקיים פעילות חוויתית לילדים שנמצאים במסגרת ללא הורים.

לאחר חיפוש ארוך, נוצר קשר עם כפר הילדים כרמיאל.

נציגים מהכיתה נסעו להיפגש ולהכיר את המקום טרום הפעילות על-מנת להתאים במדויק את התכנים. לאחר מפגש ההכרות הוחלטו בכיתה המטרות ונוצרו התכנים.

מטרות הפעילות:

הכרות עם נושא ילדי הפנימיות.

ליצור פעילות חווייתית לילדים שנמצאים במסגרת של כפר/פנימייה.

העצמה אישית

יצירת קשר בינאישי בין תלמידי בית ירח לילדי הכפר

 

ההכנות לפעילות כללו גיוס כספים, תכנון 4 תחנות הפעלה: והכנת שי מפנק.

תחנות ההפעלה:

 • קישוט קאפקייס. (אפייה של הורי הכיתה)
 • תחנת משחקי ספורט
 • יצירה על מחברת אישית
 • דג מלוח

תלמידי הכיתה התחלקו למפעילי תחנות ומובילי קבוצות. לכל תלמיד היה תפקיד.

עם סיום המפגש העניקו תלמידי בית ירח שי מפנק לילדי הכפר והבטיחו להגיע שוב.

המפגש בין תלמידי בית ירח לילדי כפר הילדים הסתיים בהצלחה גדולה ושני הצדדים החליטו למסד את הקשר למסורת רבת שנים.

מצורפות תמונות להתרשמות.

סיכמה: גולי אורטל-עברי

טקס חלוקת תעודות שיטור קהילתי- תשע"ט

תלמידי כיתה לב- י' מבית ירח, נסעו בשבוע המעשים הטובים (3/4/2019) בשעות אחה"צ

להיפגש עם ילדי א-ה' מכפר הילדים בכרמיאל.

מפגש זה נוצר במסגרת קורס מנהיגות-מעורבות חברתית שתלמידי לב עוברים בהנחיית גולי אורטל-עברי ובליווי לימור שוורץ המחנכת.

לאורך השנה התלמידים עברו הכשרה עיונית ובמסגרת הפרוייקט המעשי הם בחרו

לקיים פעילות חוויתית לילדים שנמצאים במסגרת ללא הורים.

לאחר חיפוש ארוך, נוצר קשר עם כפר הילדים כרמיאל.

נציגים מהכיתה נסעו להיפגש ולהכיר את המקום טרום הפעילות על-מנת להתאים במדויק את התכנים. לאחר מפגש ההכרות הוחלטו בכיתה המטרות ונוצרו התכנים.

מטרות הפעילות:

הכרות עם נושא ילדי הפנימיות.

ליצור פעילות חווייתית לילדים שנמצאים במסגרת של כפר/פנימייה.

העצמה אישית

יצירת קשר בינאישי בין תלמידי בית ירח לילדי הכפר

 

ההכנות לפעילות כללו גיוס כספים, תכנון 4 תחנות הפעלה: והכנת שי מפנק.

תחנות ההפעלה:

 • קישוט קאפקייס. (אפייה של הורי הכיתה)
 • תחנת משחקי ספורט
 • יצירה על מחברת אישית
 • דג מלוח

תלמידי הכיתה התחלקו למפעילי תחנות ומובילי קבוצות. לכל תלמיד היה תפקיד.

עם סיום המפגש העניקו תלמידי בית ירח שי מפנק לילדי הכפר והבטיחו להגיע שוב.

המפגש בין תלמידי בית ירח לילדי כפר הילדים הסתיים בהצלחה גדולה ושני הצדדים החליטו למסד את הקשר למסורת רבת שנים.

מצורפות תמונות להתרשמות.

סיכמה: גולי אורטל-עברי

פורים- תשע"ט

תלמידי כיתה לב- י' מבית ירח, נסעו בשבוע המעשים הטובים (3/4/2019) בשעות אחה"צ

להיפגש עם ילדי א-ה' מכפר הילדים בכרמיאל.

מפגש זה נוצר במסגרת קורס מנהיגות-מעורבות חברתית שתלמידי לב עוברים בהנחיית גולי אורטל-עברי ובליווי לימור שוורץ המחנכת.

לאורך השנה התלמידים עברו הכשרה עיונית ובמסגרת הפרוייקט המעשי הם בחרו

לקיים פעילות חוויתית לילדים שנמצאים במסגרת ללא הורים.

לאחר חיפוש ארוך, נוצר קשר עם כפר הילדים כרמיאל.

נציגים מהכיתה נסעו להיפגש ולהכיר את המקום טרום הפעילות על-מנת להתאים במדויק את התכנים. לאחר מפגש ההכרות הוחלטו בכיתה המטרות ונוצרו התכנים.

מטרות הפעילות:

הכרות עם נושא ילדי הפנימיות.

ליצור פעילות חווייתית לילדים שנמצאים במסגרת של כפר/פנימייה.

העצמה אישית

יצירת קשר בינאישי בין תלמידי בית ירח לילדי הכפר

 

ההכנות לפעילות כללו גיוס כספים, תכנון 4 תחנות הפעלה: והכנת שי מפנק.

תחנות ההפעלה:

 • קישוט קאפקייס. (אפייה של הורי הכיתה)
 • תחנת משחקי ספורט
 • יצירה על מחברת אישית
 • דג מלוח

תלמידי הכיתה התחלקו למפעילי תחנות ומובילי קבוצות. לכל תלמיד היה תפקיד.

עם סיום המפגש העניקו תלמידי בית ירח שי מפנק לילדי הכפר והבטיחו להגיע שוב.

המפגש בין תלמידי בית ירח לילדי כפר הילדים הסתיים בהצלחה גדולה ושני הצדדים החליטו למסד את הקשר למסורת רבת שנים.

מצורפות תמונות להתרשמות.

סיכמה: גולי אורטל-עברי

משחק כדורסל- מורים נגד תלמידים- תשע"ט

תלמידי כיתה לב- י' מבית ירח, נסעו בשבוע המעשים הטובים (3/4/2019) בשעות אחה"צ

להיפגש עם ילדי א-ה' מכפר הילדים בכרמיאל.

מפגש זה נוצר במסגרת קורס מנהיגות-מעורבות חברתית שתלמידי לב עוברים בהנחיית גולי אורטל-עברי ובליווי לימור שוורץ המחנכת.

לאורך השנה התלמידים עברו הכשרה עיונית ובמסגרת הפרוייקט המעשי הם בחרו

לקיים פעילות חוויתית לילדים שנמצאים במסגרת ללא הורים.

לאחר חיפוש ארוך, נוצר קשר עם כפר הילדים כרמיאל.

נציגים מהכיתה נסעו להיפגש ולהכיר את המקום טרום הפעילות על-מנת להתאים במדויק את התכנים. לאחר מפגש ההכרות הוחלטו בכיתה המטרות ונוצרו התכנים.

מטרות הפעילות:

הכרות עם נושא ילדי הפנימיות.

ליצור פעילות חווייתית לילדים שנמצאים במסגרת של כפר/פנימייה.

העצמה אישית

יצירת קשר בינאישי בין תלמידי בית ירח לילדי הכפר

 

ההכנות לפעילות כללו גיוס כספים, תכנון 4 תחנות הפעלה: והכנת שי מפנק.

תחנות ההפעלה:

 • קישוט קאפקייס. (אפייה של הורי הכיתה)
 • תחנת משחקי ספורט
 • יצירה על מחברת אישית
 • דג מלוח

תלמידי הכיתה התחלקו למפעילי תחנות ומובילי קבוצות. לכל תלמיד היה תפקיד.

עם סיום המפגש העניקו תלמידי בית ירח שי מפנק לילדי הכפר והבטיחו להגיע שוב.

המפגש בין תלמידי בית ירח לילדי כפר הילדים הסתיים בהצלחה גדולה ושני הצדדים החליטו למסד את הקשר למסורת רבת שנים.

מצורפות תמונות להתרשמות.

סיכמה: גולי אורטל-עברי

סמינר סביבה בים המלח- יא'- תשע"ט

תלמידי כיתה לב- י' מבית ירח, נסעו בשבוע המעשים הטובים (3/4/2019) בשעות אחה"צ

להיפגש עם ילדי א-ה' מכפר הילדים בכרמיאל.

מפגש זה נוצר במסגרת קורס מנהיגות-מעורבות חברתית שתלמידי לב עוברים בהנחיית גולי אורטל-עברי ובליווי לימור שוורץ המחנכת.

לאורך השנה התלמידים עברו הכשרה עיונית ובמסגרת הפרוייקט המעשי הם בחרו

לקיים פעילות חוויתית לילדים שנמצאים במסגרת ללא הורים.

לאחר חיפוש ארוך, נוצר קשר עם כפר הילדים כרמיאל.

נציגים מהכיתה נסעו להיפגש ולהכיר את המקום טרום הפעילות על-מנת להתאים במדויק את התכנים. לאחר מפגש ההכרות הוחלטו בכיתה המטרות ונוצרו התכנים.

מטרות הפעילות:

הכרות עם נושא ילדי הפנימיות.

ליצור פעילות חווייתית לילדים שנמצאים במסגרת של כפר/פנימייה.

העצמה אישית

יצירת קשר בינאישי בין תלמידי בית ירח לילדי הכפר

 

ההכנות לפעילות כללו גיוס כספים, תכנון 4 תחנות הפעלה: והכנת שי מפנק.

תחנות ההפעלה:

 • קישוט קאפקייס. (אפייה של הורי הכיתה)
 • תחנת משחקי ספורט
 • יצירה על מחברת אישית
 • דג מלוח

תלמידי הכיתה התחלקו למפעילי תחנות ומובילי קבוצות. לכל תלמיד היה תפקיד.

עם סיום המפגש העניקו תלמידי בית ירח שי מפנק לילדי הכפר והבטיחו להגיע שוב.

המפגש בין תלמידי בית ירח לילדי כפר הילדים הסתיים בהצלחה גדולה ושני הצדדים החליטו למסד את הקשר למסורת רבת שנים.

מצורפות תמונות להתרשמות.

סיכמה: גולי אורטל-עברי

יום חשיבה – מועצת תלמידים בית ספרית- תשע"ט

תלמידי כיתה לב- י' מבית ירח, נסעו בשבוע המעשים הטובים (3/4/2019) בשעות אחה"צ

להיפגש עם ילדי א-ה' מכפר הילדים בכרמיאל.

מפגש זה נוצר במסגרת קורס מנהיגות-מעורבות חברתית שתלמידי לב עוברים בהנחיית גולי אורטל-עברי ובליווי לימור שוורץ המחנכת.

לאורך השנה התלמידים עברו הכשרה עיונית ובמסגרת הפרוייקט המעשי הם בחרו

לקיים פעילות חוויתית לילדים שנמצאים במסגרת ללא הורים.

לאחר חיפוש ארוך, נוצר קשר עם כפר הילדים כרמיאל.

נציגים מהכיתה נסעו להיפגש ולהכיר את המקום טרום הפעילות על-מנת להתאים במדויק את התכנים. לאחר מפגש ההכרות הוחלטו בכיתה המטרות ונוצרו התכנים.

מטרות הפעילות:

הכרות עם נושא ילדי הפנימיות.

ליצור פעילות חווייתית לילדים שנמצאים במסגרת של כפר/פנימייה.

העצמה אישית

יצירת קשר בינאישי בין תלמידי בית ירח לילדי הכפר

 

ההכנות לפעילות כללו גיוס כספים, תכנון 4 תחנות הפעלה: והכנת שי מפנק.

תחנות ההפעלה:

 • קישוט קאפקייס. (אפייה של הורי הכיתה)
 • תחנת משחקי ספורט
 • יצירה על מחברת אישית
 • דג מלוח

תלמידי הכיתה התחלקו למפעילי תחנות ומובילי קבוצות. לכל תלמיד היה תפקיד.

עם סיום המפגש העניקו תלמידי בית ירח שי מפנק לילדי הכפר והבטיחו להגיע שוב.

המפגש בין תלמידי בית ירח לילדי כפר הילדים הסתיים בהצלחה גדולה ושני הצדדים החליטו למסד את הקשר למסורת רבת שנים.

מצורפות תמונות להתרשמות.

סיכמה: גולי אורטל-עברי

מסע י'- תשע"ט

תלמידי כיתה לב- י' מבית ירח, נסעו בשבוע המעשים הטובים (3/4/2019) בשעות אחה"צ

להיפגש עם ילדי א-ה' מכפר הילדים בכרמיאל.

מפגש זה נוצר במסגרת קורס מנהיגות-מעורבות חברתית שתלמידי לב עוברים בהנחיית גולי אורטל-עברי ובליווי לימור שוורץ המחנכת.

לאורך השנה התלמידים עברו הכשרה עיונית ובמסגרת הפרוייקט המעשי הם בחרו

לקיים פעילות חוויתית לילדים שנמצאים במסגרת ללא הורים.

לאחר חיפוש ארוך, נוצר קשר עם כפר הילדים כרמיאל.

נציגים מהכיתה נסעו להיפגש ולהכיר את המקום טרום הפעילות על-מנת להתאים במדויק את התכנים. לאחר מפגש ההכרות הוחלטו בכיתה המטרות ונוצרו התכנים.

מטרות הפעילות:

הכרות עם נושא ילדי הפנימיות.

ליצור פעילות חווייתית לילדים שנמצאים במסגרת של כפר/פנימייה.

העצמה אישית

יצירת קשר בינאישי בין תלמידי בית ירח לילדי הכפר

 

ההכנות לפעילות כללו גיוס כספים, תכנון 4 תחנות הפעלה: והכנת שי מפנק.

תחנות ההפעלה:

 • קישוט קאפקייס. (אפייה של הורי הכיתה)
 • תחנת משחקי ספורט
 • יצירה על מחברת אישית
 • דג מלוח

תלמידי הכיתה התחלקו למפעילי תחנות ומובילי קבוצות. לכל תלמיד היה תפקיד.

עם סיום המפגש העניקו תלמידי בית ירח שי מפנק לילדי הכפר והבטיחו להגיע שוב.

המפגש בין תלמידי בית ירח לילדי כפר הילדים הסתיים בהצלחה גדולה ושני הצדדים החליטו למסד את הקשר למסורת רבת שנים.

מצורפות תמונות להתרשמות.

סיכמה: גולי אורטל-עברי

שבוע גדנ"ע שכבת י"א- תשע"ט

תלמידי כיתה לב- י' מבית ירח, נסעו בשבוע המעשים הטובים (3/4/2019) בשעות אחה"צ

להיפגש עם ילדי א-ה' מכפר הילדים בכרמיאל.

מפגש זה נוצר במסגרת קורס מנהיגות-מעורבות חברתית שתלמידי לב עוברים בהנחיית גולי אורטל-עברי ובליווי לימור שוורץ המחנכת.

לאורך השנה התלמידים עברו הכשרה עיונית ובמסגרת הפרוייקט המעשי הם בחרו

לקיים פעילות חוויתית לילדים שנמצאים במסגרת ללא הורים.

לאחר חיפוש ארוך, נוצר קשר עם כפר הילדים כרמיאל.

נציגים מהכיתה נסעו להיפגש ולהכיר את המקום טרום הפעילות על-מנת להתאים במדויק את התכנים. לאחר מפגש ההכרות הוחלטו בכיתה המטרות ונוצרו התכנים.

מטרות הפעילות:

הכרות עם נושא ילדי הפנימיות.

ליצור פעילות חווייתית לילדים שנמצאים במסגרת של כפר/פנימייה.

העצמה אישית

יצירת קשר בינאישי בין תלמידי בית ירח לילדי הכפר

 

ההכנות לפעילות כללו גיוס כספים, תכנון 4 תחנות הפעלה: והכנת שי מפנק.

תחנות ההפעלה:

 • קישוט קאפקייס. (אפייה של הורי הכיתה)
 • תחנת משחקי ספורט
 • יצירה על מחברת אישית
 • דג מלוח

תלמידי הכיתה התחלקו למפעילי תחנות ומובילי קבוצות. לכל תלמיד היה תפקיד.

עם סיום המפגש העניקו תלמידי בית ירח שי מפנק לילדי הכפר והבטיחו להגיע שוב.

המפגש בין תלמידי בית ירח לילדי כפר הילדים הסתיים בהצלחה גדולה ושני הצדדים החליטו למסד את הקשר למסורת רבת שנים.

מצורפות תמונות להתרשמות.

סיכמה: גולי אורטל-עברי

הפקת תאטרון- יב'- תשע"ט

תלמידי כיתה לב- י' מבית ירח, נסעו בשבוע המעשים הטובים (3/4/2019) בשעות אחה"צ

להיפגש עם ילדי א-ה' מכפר הילדים בכרמיאל.

מפגש זה נוצר במסגרת קורס מנהיגות-מעורבות חברתית שתלמידי לב עוברים בהנחיית גולי אורטל-עברי ובליווי לימור שוורץ המחנכת.

לאורך השנה התלמידים עברו הכשרה עיונית ובמסגרת הפרוייקט המעשי הם בחרו

לקיים פעילות חוויתית לילדים שנמצאים במסגרת ללא הורים.

לאחר חיפוש ארוך, נוצר קשר עם כפר הילדים כרמיאל.

נציגים מהכיתה נסעו להיפגש ולהכיר את המקום טרום הפעילות על-מנת להתאים במדויק את התכנים. לאחר מפגש ההכרות הוחלטו בכיתה המטרות ונוצרו התכנים.

מטרות הפעילות:

הכרות עם נושא ילדי הפנימיות.

ליצור פעילות חווייתית לילדים שנמצאים במסגרת של כפר/פנימייה.

העצמה אישית

יצירת קשר בינאישי בין תלמידי בית ירח לילדי הכפר

 

ההכנות לפעילות כללו גיוס כספים, תכנון 4 תחנות הפעלה: והכנת שי מפנק.

תחנות ההפעלה:

 • קישוט קאפקייס. (אפייה של הורי הכיתה)
 • תחנת משחקי ספורט
 • יצירה על מחברת אישית
 • דג מלוח

תלמידי הכיתה התחלקו למפעילי תחנות ומובילי קבוצות. לכל תלמיד היה תפקיד.

עם סיום המפגש העניקו תלמידי בית ירח שי מפנק לילדי הכפר והבטיחו להגיע שוב.

המפגש בין תלמידי בית ירח לילדי כפר הילדים הסתיים בהצלחה גדולה ושני הצדדים החליטו למסד את הקשר למסורת רבת שנים.

מצורפות תמונות להתרשמות.

סיכמה: גולי אורטל-עברי

אקטיב

תלמידי כיתה לב- י' מבית ירח, נסעו בשבוע המעשים הטובים (3/4/2019) בשעות אחה"צ

להיפגש עם ילדי א-ה' מכפר הילדים בכרמיאל.

מפגש זה נוצר במסגרת קורס מנהיגות-מעורבות חברתית שתלמידי לב עוברים בהנחיית גולי אורטל-עברי ובליווי לימור שוורץ המחנכת.

לאורך השנה התלמידים עברו הכשרה עיונית ובמסגרת הפרוייקט המעשי הם בחרו

לקיים פעילות חוויתית לילדים שנמצאים במסגרת ללא הורים.

לאחר חיפוש ארוך, נוצר קשר עם כפר הילדים כרמיאל.

נציגים מהכיתה נסעו להיפגש ולהכיר את המקום טרום הפעילות על-מנת להתאים במדויק את התכנים. לאחר מפגש ההכרות הוחלטו בכיתה המטרות ונוצרו התכנים.

מטרות הפעילות:

הכרות עם נושא ילדי הפנימיות.

ליצור פעילות חווייתית לילדים שנמצאים במסגרת של כפר/פנימייה.

העצמה אישית

יצירת קשר בינאישי בין תלמידי בית ירח לילדי הכפר

 

ההכנות לפעילות כללו גיוס כספים, תכנון 4 תחנות הפעלה: והכנת שי מפנק.

תחנות ההפעלה:

 • קישוט קאפקייס. (אפייה של הורי הכיתה)
 • תחנת משחקי ספורט
 • יצירה על מחברת אישית
 • דג מלוח

תלמידי הכיתה התחלקו למפעילי תחנות ומובילי קבוצות. לכל תלמיד היה תפקיד.

עם סיום המפגש העניקו תלמידי בית ירח שי מפנק לילדי הכפר והבטיחו להגיע שוב.

המפגש בין תלמידי בית ירח לילדי כפר הילדים הסתיים בהצלחה גדולה ושני הצדדים החליטו למסד את הקשר למסורת רבת שנים.

מצורפות תמונות להתרשמות.

סיכמה: גולי אורטל-עברי