סאל אופיר אלמוג במגמת הסייבר הגיאוגרפי- תשע"ח

"מאפשר לאפליקציה לאתר את מיקומך?"
על השאלה הזו אנו נדרשים לענות לא מעט במהלך השימוש בנייד. האפליקציות השונות רוצות כל הזמן לקבל מידע  על מיקומנו וכאן נכנס הסייבר הגיאוגרפי לתמונה. 
כדי לחדד את הענין הגיע סא"ל ד'ר אופיר אלמוג מחיל המודיעין למגמת גיאוגרפיה-אדם וסביבה, במסגרת הסייבר הגיאוגרפי אותו אנו מלמדים. תפקידו הלא מוגדר (שששש....הוא מהמודיעין!) כולל עיסוק בשיטות מיפוי בסייבר, הוצאת מסקנות וקבלת החלטות הקשורות לפעילות המבצעית.
תלמידי המגמה שמעו את ההרצאה בענין רב ושמחו לדעת שחיל המודיעין תומך בפרויקט, מגייס את הטובים ביותר אליו  וכי האופק התעסוקתי של מי שלומד את הסייבר הגיאוגרפי רחב מאד. כיום משתמשות בסייבר הגיאוגרפי כל האפליקציות מבוססות המיקום (WAZE, אינסטגרם, וואטסאפ, רכבת ישראל ועוד) ונראה כי עם הזמן הוא יהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

מסע ישראלי שכבת י"א מחזור ע"ד- תשע"ח

"מאפשר לאפליקציה לאתר את מיקומך?"
על השאלה הזו אנו נדרשים לענות לא מעט במהלך השימוש בנייד. האפליקציות השונות רוצות כל הזמן לקבל מידע  על מיקומנו וכאן נכנס הסייבר הגיאוגרפי לתמונה. 
כדי לחדד את הענין הגיע סא"ל ד'ר אופיר אלמוג מחיל המודיעין למגמת גיאוגרפיה-אדם וסביבה, במסגרת הסייבר הגיאוגרפי אותו אנו מלמדים. תפקידו הלא מוגדר (שששש....הוא מהמודיעין!) כולל עיסוק בשיטות מיפוי בסייבר, הוצאת מסקנות וקבלת החלטות הקשורות לפעילות המבצעית.
תלמידי המגמה שמעו את ההרצאה בענין רב ושמחו לדעת שחיל המודיעין תומך בפרויקט, מגייס את הטובים ביותר אליו  וכי האופק התעסוקתי של מי שלומד את הסייבר הגיאוגרפי רחב מאד. כיום משתמשות בסייבר הגיאוגרפי כל האפליקציות מבוססות המיקום (WAZE, אינסטגרם, וואטסאפ, רכבת ישראל ועוד) ונראה כי עם הזמן הוא יהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

סיור מגמת דיפלומטיה ותקשורת בין לאומית באנגלית – תשע"ח

"מאפשר לאפליקציה לאתר את מיקומך?"
על השאלה הזו אנו נדרשים לענות לא מעט במהלך השימוש בנייד. האפליקציות השונות רוצות כל הזמן לקבל מידע  על מיקומנו וכאן נכנס הסייבר הגיאוגרפי לתמונה. 
כדי לחדד את הענין הגיע סא"ל ד'ר אופיר אלמוג מחיל המודיעין למגמת גיאוגרפיה-אדם וסביבה, במסגרת הסייבר הגיאוגרפי אותו אנו מלמדים. תפקידו הלא מוגדר (שששש....הוא מהמודיעין!) כולל עיסוק בשיטות מיפוי בסייבר, הוצאת מסקנות וקבלת החלטות הקשורות לפעילות המבצעית.
תלמידי המגמה שמעו את ההרצאה בענין רב ושמחו לדעת שחיל המודיעין תומך בפרויקט, מגייס את הטובים ביותר אליו  וכי האופק התעסוקתי של מי שלומד את הסייבר הגיאוגרפי רחב מאד. כיום משתמשות בסייבר הגיאוגרפי כל האפליקציות מבוססות המיקום (WAZE, אינסטגרם, וואטסאפ, רכבת ישראל ועוד) ונראה כי עם הזמן הוא יהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

יום מגמה מו"ב יא- תשע"ח

"מאפשר לאפליקציה לאתר את מיקומך?"
על השאלה הזו אנו נדרשים לענות לא מעט במהלך השימוש בנייד. האפליקציות השונות רוצות כל הזמן לקבל מידע  על מיקומנו וכאן נכנס הסייבר הגיאוגרפי לתמונה. 
כדי לחדד את הענין הגיע סא"ל ד'ר אופיר אלמוג מחיל המודיעין למגמת גיאוגרפיה-אדם וסביבה, במסגרת הסייבר הגיאוגרפי אותו אנו מלמדים. תפקידו הלא מוגדר (שששש....הוא מהמודיעין!) כולל עיסוק בשיטות מיפוי בסייבר, הוצאת מסקנות וקבלת החלטות הקשורות לפעילות המבצעית.
תלמידי המגמה שמעו את ההרצאה בענין רב ושמחו לדעת שחיל המודיעין תומך בפרויקט, מגייס את הטובים ביותר אליו  וכי האופק התעסוקתי של מי שלומד את הסייבר הגיאוגרפי רחב מאד. כיום משתמשות בסייבר הגיאוגרפי כל האפליקציות מבוססות המיקום (WAZE, אינסטגרם, וואטסאפ, רכבת ישראל ועוד) ונראה כי עם הזמן הוא יהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

תחרות צילום ארצית "בעין גיאוגרפית"- תשע"ח

"מאפשר לאפליקציה לאתר את מיקומך?"
על השאלה הזו אנו נדרשים לענות לא מעט במהלך השימוש בנייד. האפליקציות השונות רוצות כל הזמן לקבל מידע  על מיקומנו וכאן נכנס הסייבר הגיאוגרפי לתמונה. 
כדי לחדד את הענין הגיע סא"ל ד'ר אופיר אלמוג מחיל המודיעין למגמת גיאוגרפיה-אדם וסביבה, במסגרת הסייבר הגיאוגרפי אותו אנו מלמדים. תפקידו הלא מוגדר (שששש....הוא מהמודיעין!) כולל עיסוק בשיטות מיפוי בסייבר, הוצאת מסקנות וקבלת החלטות הקשורות לפעילות המבצעית.
תלמידי המגמה שמעו את ההרצאה בענין רב ושמחו לדעת שחיל המודיעין תומך בפרויקט, מגייס את הטובים ביותר אליו  וכי האופק התעסוקתי של מי שלומד את הסייבר הגיאוגרפי רחב מאד. כיום משתמשות בסייבר הגיאוגרפי כל האפליקציות מבוססות המיקום (WAZE, אינסטגרם, וואטסאפ, רכבת ישראל ועוד) ונראה כי עם הזמן הוא יהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

האור שבי- שכבה ט'- תשע"ח

"מאפשר לאפליקציה לאתר את מיקומך?"
על השאלה הזו אנו נדרשים לענות לא מעט במהלך השימוש בנייד. האפליקציות השונות רוצות כל הזמן לקבל מידע  על מיקומנו וכאן נכנס הסייבר הגיאוגרפי לתמונה. 
כדי לחדד את הענין הגיע סא"ל ד'ר אופיר אלמוג מחיל המודיעין למגמת גיאוגרפיה-אדם וסביבה, במסגרת הסייבר הגיאוגרפי אותו אנו מלמדים. תפקידו הלא מוגדר (שששש....הוא מהמודיעין!) כולל עיסוק בשיטות מיפוי בסייבר, הוצאת מסקנות וקבלת החלטות הקשורות לפעילות המבצעית.
תלמידי המגמה שמעו את ההרצאה בענין רב ושמחו לדעת שחיל המודיעין תומך בפרויקט, מגייס את הטובים ביותר אליו  וכי האופק התעסוקתי של מי שלומד את הסייבר הגיאוגרפי רחב מאד. כיום משתמשות בסייבר הגיאוגרפי כל האפליקציות מבוססות המיקום (WAZE, אינסטגרם, וואטסאפ, רכבת ישראל ועוד) ונראה כי עם הזמן הוא יהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

ציורי קיר- שכבה י'- תשע"ח

"מאפשר לאפליקציה לאתר את מיקומך?"
על השאלה הזו אנו נדרשים לענות לא מעט במהלך השימוש בנייד. האפליקציות השונות רוצות כל הזמן לקבל מידע  על מיקומנו וכאן נכנס הסייבר הגיאוגרפי לתמונה. 
כדי לחדד את הענין הגיע סא"ל ד'ר אופיר אלמוג מחיל המודיעין למגמת גיאוגרפיה-אדם וסביבה, במסגרת הסייבר הגיאוגרפי אותו אנו מלמדים. תפקידו הלא מוגדר (שששש....הוא מהמודיעין!) כולל עיסוק בשיטות מיפוי בסייבר, הוצאת מסקנות וקבלת החלטות הקשורות לפעילות המבצעית.
תלמידי המגמה שמעו את ההרצאה בענין רב ושמחו לדעת שחיל המודיעין תומך בפרויקט, מגייס את הטובים ביותר אליו  וכי האופק התעסוקתי של מי שלומד את הסייבר הגיאוגרפי רחב מאד. כיום משתמשות בסייבר הגיאוגרפי כל האפליקציות מבוססות המיקום (WAZE, אינסטגרם, וואטסאפ, רכבת ישראל ועוד) ונראה כי עם הזמן הוא יהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

סיור ברמת הגולן של מגמת "גיאוגרפיה – אדם וסביבה" שכבת י'- תשע"ח

"מאפשר לאפליקציה לאתר את מיקומך?"
על השאלה הזו אנו נדרשים לענות לא מעט במהלך השימוש בנייד. האפליקציות השונות רוצות כל הזמן לקבל מידע  על מיקומנו וכאן נכנס הסייבר הגיאוגרפי לתמונה. 
כדי לחדד את הענין הגיע סא"ל ד'ר אופיר אלמוג מחיל המודיעין למגמת גיאוגרפיה-אדם וסביבה, במסגרת הסייבר הגיאוגרפי אותו אנו מלמדים. תפקידו הלא מוגדר (שששש....הוא מהמודיעין!) כולל עיסוק בשיטות מיפוי בסייבר, הוצאת מסקנות וקבלת החלטות הקשורות לפעילות המבצעית.
תלמידי המגמה שמעו את ההרצאה בענין רב ושמחו לדעת שחיל המודיעין תומך בפרויקט, מגייס את הטובים ביותר אליו  וכי האופק התעסוקתי של מי שלומד את הסייבר הגיאוגרפי רחב מאד. כיום משתמשות בסייבר הגיאוגרפי כל האפליקציות מבוססות המיקום (WAZE, אינסטגרם, וואטסאפ, רכבת ישראל ועוד) ונראה כי עם הזמן הוא יהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

הרצאה במינהלת הכנרת של מגמת "גיאוגרפיה – אדם וסביבה" שכבת י'א- תשע"ח

"מאפשר לאפליקציה לאתר את מיקומך?"
על השאלה הזו אנו נדרשים לענות לא מעט במהלך השימוש בנייד. האפליקציות השונות רוצות כל הזמן לקבל מידע  על מיקומנו וכאן נכנס הסייבר הגיאוגרפי לתמונה. 
כדי לחדד את הענין הגיע סא"ל ד'ר אופיר אלמוג מחיל המודיעין למגמת גיאוגרפיה-אדם וסביבה, במסגרת הסייבר הגיאוגרפי אותו אנו מלמדים. תפקידו הלא מוגדר (שששש....הוא מהמודיעין!) כולל עיסוק בשיטות מיפוי בסייבר, הוצאת מסקנות וקבלת החלטות הקשורות לפעילות המבצעית.
תלמידי המגמה שמעו את ההרצאה בענין רב ושמחו לדעת שחיל המודיעין תומך בפרויקט, מגייס את הטובים ביותר אליו  וכי האופק התעסוקתי של מי שלומד את הסייבר הגיאוגרפי רחב מאד. כיום משתמשות בסייבר הגיאוגרפי כל האפליקציות מבוססות המיקום (WAZE, אינסטגרם, וואטסאפ, רכבת ישראל ועוד) ונראה כי עם הזמן הוא יהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

אומנים ישראלים- תשע"ח

"מאפשר לאפליקציה לאתר את מיקומך?"
על השאלה הזו אנו נדרשים לענות לא מעט במהלך השימוש בנייד. האפליקציות השונות רוצות כל הזמן לקבל מידע  על מיקומנו וכאן נכנס הסייבר הגיאוגרפי לתמונה. 
כדי לחדד את הענין הגיע סא"ל ד'ר אופיר אלמוג מחיל המודיעין למגמת גיאוגרפיה-אדם וסביבה, במסגרת הסייבר הגיאוגרפי אותו אנו מלמדים. תפקידו הלא מוגדר (שששש....הוא מהמודיעין!) כולל עיסוק בשיטות מיפוי בסייבר, הוצאת מסקנות וקבלת החלטות הקשורות לפעילות המבצעית.
תלמידי המגמה שמעו את ההרצאה בענין רב ושמחו לדעת שחיל המודיעין תומך בפרויקט, מגייס את הטובים ביותר אליו  וכי האופק התעסוקתי של מי שלומד את הסייבר הגיאוגרפי רחב מאד. כיום משתמשות בסייבר הגיאוגרפי כל האפליקציות מבוססות המיקום (WAZE, אינסטגרם, וואטסאפ, רכבת ישראל ועוד) ונראה כי עם הזמן הוא יהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.