סמינר דרום לכיתה יב', מגמת "גאוגרפיה – אדם וסביבה"- תשע"ט

בימים רביעי וחמישי, 10-11.10.18, כמעט בפתיחת שנת הלימודים, יצאו תלמידי י'ב של מגמת "גיאוגרפיה-אדם וסביבה" לסיור לימודי בן יומיים בדרום הארץ.

התלמידים טיילו, סיירו ולמדו רבות על חיריה, שהפכה ממזבלה מסכנת חיים למופת לשיקום ותרומה לאיכות הסביבה. משם, המשכנו לנמל אשדוד, שם חווינו באמצעות סיור רכוב, סרטונים, משחקים, והדרכה צמודה את הנמל: ראינו פריקה וטעינה של מטענים מכל הסוגים והבנו את חשיבותו של הנמל לישראל.

הלינה היתה בבית ספר שדה "חצבה". למחרת, סיירנו במפעלי ים המלח ומשם המשכנו לנחל ערוגות. בין רחצה להתרטבות ושכשוך במי הנחל המקסים למדנו גם על הגאולוגיה הייחודית של בקע ים-המלח, הסתגלות צמחים ובעלי חיים למדבר, על משטר השטפונות וכמובן צפינו בבולענים.

היה פשוט נפלא!

סיור למפרץ חיפה- תשע"ט

בימים רביעי וחמישי, 10-11.10.18, כמעט בפתיחת שנת הלימודים, יצאו תלמידי י'ב של מגמת "גיאוגרפיה-אדם וסביבה" לסיור לימודי בן יומיים בדרום הארץ.

התלמידים טיילו, סיירו ולמדו רבות על חיריה, שהפכה ממזבלה מסכנת חיים למופת לשיקום ותרומה לאיכות הסביבה. משם, המשכנו לנמל אשדוד, שם חווינו באמצעות סיור רכוב, סרטונים, משחקים, והדרכה צמודה את הנמל: ראינו פריקה וטעינה של מטענים מכל הסוגים והבנו את חשיבותו של הנמל לישראל.

הלינה היתה בבית ספר שדה "חצבה". למחרת, סיירנו במפעלי ים המלח ומשם המשכנו לנחל ערוגות. בין רחצה להתרטבות ושכשוך במי הנחל המקסים למדנו גם על הגאולוגיה הייחודית של בקע ים-המלח, הסתגלות צמחים ובעלי חיים למדבר, על משטר השטפונות וכמובן צפינו בבולענים.

היה פשוט נפלא!

סיור בעקבות וולקניזם ברמת הגולן- תשע"ט

בימים רביעי וחמישי, 10-11.10.18, כמעט בפתיחת שנת הלימודים, יצאו תלמידי י'ב של מגמת "גיאוגרפיה-אדם וסביבה" לסיור לימודי בן יומיים בדרום הארץ.

התלמידים טיילו, סיירו ולמדו רבות על חיריה, שהפכה ממזבלה מסכנת חיים למופת לשיקום ותרומה לאיכות הסביבה. משם, המשכנו לנמל אשדוד, שם חווינו באמצעות סיור רכוב, סרטונים, משחקים, והדרכה צמודה את הנמל: ראינו פריקה וטעינה של מטענים מכל הסוגים והבנו את חשיבותו של הנמל לישראל.

הלינה היתה בבית ספר שדה "חצבה". למחרת, סיירנו במפעלי ים המלח ומשם המשכנו לנחל ערוגות. בין רחצה להתרטבות ושכשוך במי הנחל המקסים למדנו גם על הגאולוגיה הייחודית של בקע ים-המלח, הסתגלות צמחים ובעלי חיים למדבר, על משטר השטפונות וכמובן צפינו בבולענים.

היה פשוט נפלא!

חדר בריחה בבית ירח?- תשע"ט

בימים רביעי וחמישי, 10-11.10.18, כמעט בפתיחת שנת הלימודים, יצאו תלמידי י'ב של מגמת "גיאוגרפיה-אדם וסביבה" לסיור לימודי בן יומיים בדרום הארץ.

התלמידים טיילו, סיירו ולמדו רבות על חיריה, שהפכה ממזבלה מסכנת חיים למופת לשיקום ותרומה לאיכות הסביבה. משם, המשכנו לנמל אשדוד, שם חווינו באמצעות סיור רכוב, סרטונים, משחקים, והדרכה צמודה את הנמל: ראינו פריקה וטעינה של מטענים מכל הסוגים והבנו את חשיבותו של הנמל לישראל.

הלינה היתה בבית ספר שדה "חצבה". למחרת, סיירנו במפעלי ים המלח ומשם המשכנו לנחל ערוגות. בין רחצה להתרטבות ושכשוך במי הנחל המקסים למדנו גם על הגאולוגיה הייחודית של בקע ים-המלח, הסתגלות צמחים ובעלי חיים למדבר, על משטר השטפונות וכמובן צפינו בבולענים.

היה פשוט נפלא!

הרצאה בנושא עקרונות הצילום לתלמידי יא'- תשע"ט

בימים רביעי וחמישי, 10-11.10.18, כמעט בפתיחת שנת הלימודים, יצאו תלמידי י'ב של מגמת "גיאוגרפיה-אדם וסביבה" לסיור לימודי בן יומיים בדרום הארץ.

התלמידים טיילו, סיירו ולמדו רבות על חיריה, שהפכה ממזבלה מסכנת חיים למופת לשיקום ותרומה לאיכות הסביבה. משם, המשכנו לנמל אשדוד, שם חווינו באמצעות סיור רכוב, סרטונים, משחקים, והדרכה צמודה את הנמל: ראינו פריקה וטעינה של מטענים מכל הסוגים והבנו את חשיבותו של הנמל לישראל.

הלינה היתה בבית ספר שדה "חצבה". למחרת, סיירנו במפעלי ים המלח ומשם המשכנו לנחל ערוגות. בין רחצה להתרטבות ושכשוך במי הנחל המקסים למדנו גם על הגאולוגיה הייחודית של בקע ים-המלח, הסתגלות צמחים ובעלי חיים למדבר, על משטר השטפונות וכמובן צפינו בבולענים.

היה פשוט נפלא!

מסע ישראלי- מחזור ע"ה- תשע"ט

בימים רביעי וחמישי, 10-11.10.18, כמעט בפתיחת שנת הלימודים, יצאו תלמידי י'ב של מגמת "גיאוגרפיה-אדם וסביבה" לסיור לימודי בן יומיים בדרום הארץ.

התלמידים טיילו, סיירו ולמדו רבות על חיריה, שהפכה ממזבלה מסכנת חיים למופת לשיקום ותרומה לאיכות הסביבה. משם, המשכנו לנמל אשדוד, שם חווינו באמצעות סיור רכוב, סרטונים, משחקים, והדרכה צמודה את הנמל: ראינו פריקה וטעינה של מטענים מכל הסוגים והבנו את חשיבותו של הנמל לישראל.

הלינה היתה בבית ספר שדה "חצבה". למחרת, סיירנו במפעלי ים המלח ומשם המשכנו לנחל ערוגות. בין רחצה להתרטבות ושכשוך במי הנחל המקסים למדנו גם על הגאולוגיה הייחודית של בקע ים-המלח, הסתגלות צמחים ובעלי חיים למדבר, על משטר השטפונות וכמובן צפינו בבולענים.

היה פשוט נפלא!

כנס תלמידים לעבודות גמר מדעיות- תשע"ט

בימים רביעי וחמישי, 10-11.10.18, כמעט בפתיחת שנת הלימודים, יצאו תלמידי י'ב של מגמת "גיאוגרפיה-אדם וסביבה" לסיור לימודי בן יומיים בדרום הארץ.

התלמידים טיילו, סיירו ולמדו רבות על חיריה, שהפכה ממזבלה מסכנת חיים למופת לשיקום ותרומה לאיכות הסביבה. משם, המשכנו לנמל אשדוד, שם חווינו באמצעות סיור רכוב, סרטונים, משחקים, והדרכה צמודה את הנמל: ראינו פריקה וטעינה של מטענים מכל הסוגים והבנו את חשיבותו של הנמל לישראל.

הלינה היתה בבית ספר שדה "חצבה". למחרת, סיירנו במפעלי ים המלח ומשם המשכנו לנחל ערוגות. בין רחצה להתרטבות ושכשוך במי הנחל המקסים למדנו גם על הגאולוגיה הייחודית של בקע ים-המלח, הסתגלות צמחים ובעלי חיים למדבר, על משטר השטפונות וכמובן צפינו בבולענים.

היה פשוט נפלא!

ציורי קיר- שכבה י'- תשע"ט

בימים רביעי וחמישי, 10-11.10.18, כמעט בפתיחת שנת הלימודים, יצאו תלמידי י'ב של מגמת "גיאוגרפיה-אדם וסביבה" לסיור לימודי בן יומיים בדרום הארץ.

התלמידים טיילו, סיירו ולמדו רבות על חיריה, שהפכה ממזבלה מסכנת חיים למופת לשיקום ותרומה לאיכות הסביבה. משם, המשכנו לנמל אשדוד, שם חווינו באמצעות סיור רכוב, סרטונים, משחקים, והדרכה צמודה את הנמל: ראינו פריקה וטעינה של מטענים מכל הסוגים והבנו את חשיבותו של הנמל לישראל.

הלינה היתה בבית ספר שדה "חצבה". למחרת, סיירנו במפעלי ים המלח ומשם המשכנו לנחל ערוגות. בין רחצה להתרטבות ושכשוך במי הנחל המקסים למדנו גם על הגאולוגיה הייחודית של בקע ים-המלח, הסתגלות צמחים ובעלי חיים למדבר, על משטר השטפונות וכמובן צפינו בבולענים.

היה פשוט נפלא!

שבוע י"ב – מחזור ע"ד- תשע"ט

בימים רביעי וחמישי, 10-11.10.18, כמעט בפתיחת שנת הלימודים, יצאו תלמידי י'ב של מגמת "גיאוגרפיה-אדם וסביבה" לסיור לימודי בן יומיים בדרום הארץ.

התלמידים טיילו, סיירו ולמדו רבות על חיריה, שהפכה ממזבלה מסכנת חיים למופת לשיקום ותרומה לאיכות הסביבה. משם, המשכנו לנמל אשדוד, שם חווינו באמצעות סיור רכוב, סרטונים, משחקים, והדרכה צמודה את הנמל: ראינו פריקה וטעינה של מטענים מכל הסוגים והבנו את חשיבותו של הנמל לישראל.

הלינה היתה בבית ספר שדה "חצבה". למחרת, סיירנו במפעלי ים המלח ומשם המשכנו לנחל ערוגות. בין רחצה להתרטבות ושכשוך במי הנחל המקסים למדנו גם על הגאולוגיה הייחודית של בקע ים-המלח, הסתגלות צמחים ובעלי חיים למדבר, על משטר השטפונות וכמובן צפינו בבולענים.

היה פשוט נפלא!

סדנת סימולציות לנהגים צעירים- שכבה יא'- תשע"ט

בימים רביעי וחמישי, 10-11.10.18, כמעט בפתיחת שנת הלימודים, יצאו תלמידי י'ב של מגמת "גיאוגרפיה-אדם וסביבה" לסיור לימודי בן יומיים בדרום הארץ.

התלמידים טיילו, סיירו ולמדו רבות על חיריה, שהפכה ממזבלה מסכנת חיים למופת לשיקום ותרומה לאיכות הסביבה. משם, המשכנו לנמל אשדוד, שם חווינו באמצעות סיור רכוב, סרטונים, משחקים, והדרכה צמודה את הנמל: ראינו פריקה וטעינה של מטענים מכל הסוגים והבנו את חשיבותו של הנמל לישראל.

הלינה היתה בבית ספר שדה "חצבה". למחרת, סיירנו במפעלי ים המלח ומשם המשכנו לנחל ערוגות. בין רחצה להתרטבות ושכשוך במי הנחל המקסים למדנו גם על הגאולוגיה הייחודית של בקע ים-המלח, הסתגלות צמחים ובעלי חיים למדבר, על משטר השטפונות וכמובן צפינו בבולענים.

היה פשוט נפלא!