יום חשיבה – מועצת תלמידים בית ספרית- תשע"ט

היום, יום ראשון 10.3.19, יצאו כ-20 תלמידי בית ירח מארבעת השכבות ליום חשיבה לקראת הקמת מועצת תלמידים בית ספרית בשנת הלימודים הבאה.
כיום פועלות בבית ירח ארבע מועצות תלמידים - אחת לכל שכבה ומתוך מחשבה משותפת של הצוות ושל התלמידים החלטנו ליזום תהליך של בניית מועצת תלמידים בית ספרית.
היום קיימנו את המפגש השני בתהליך - יום פעילות בחצר ראשונים בדגניה א'. את היום בנו והעבירו הרכזים החברתיים של בית הספר והוא עסק בתפקידי המועצה הבית ספרית, בהבדל בין אדם פעיל לאדם יוזם, במודלים השונים שקיימים למועצות תלמידים בבתי ספר ועוד. בין היתר נפגשו התלמידים עם נציג מועצת התלמידים המחוזית, תלמיד כיתה י' מכדורי שתיאר את העבודה כחלק מהמחוז ההתיישבותי, כמו גם את תהליך הקמת המועצה הבית ספרית בכדורי.
התלמידים ציינו שהיה יום מהנה, מלמד ומעורר מחשבה ובעיקר שמבחינתם זוהי רק ההתחלה....

מסע י'- תשע"ט

היום, יום ראשון 10.3.19, יצאו כ-20 תלמידי בית ירח מארבעת השכבות ליום חשיבה לקראת הקמת מועצת תלמידים בית ספרית בשנת הלימודים הבאה.
כיום פועלות בבית ירח ארבע מועצות תלמידים - אחת לכל שכבה ומתוך מחשבה משותפת של הצוות ושל התלמידים החלטנו ליזום תהליך של בניית מועצת תלמידים בית ספרית.
היום קיימנו את המפגש השני בתהליך - יום פעילות בחצר ראשונים בדגניה א'. את היום בנו והעבירו הרכזים החברתיים של בית הספר והוא עסק בתפקידי המועצה הבית ספרית, בהבדל בין אדם פעיל לאדם יוזם, במודלים השונים שקיימים למועצות תלמידים בבתי ספר ועוד. בין היתר נפגשו התלמידים עם נציג מועצת התלמידים המחוזית, תלמיד כיתה י' מכדורי שתיאר את העבודה כחלק מהמחוז ההתיישבותי, כמו גם את תהליך הקמת המועצה הבית ספרית בכדורי.
התלמידים ציינו שהיה יום מהנה, מלמד ומעורר מחשבה ובעיקר שמבחינתם זוהי רק ההתחלה....

שבוע גדנ"ע שכבת י"א- תשע"ט

היום, יום ראשון 10.3.19, יצאו כ-20 תלמידי בית ירח מארבעת השכבות ליום חשיבה לקראת הקמת מועצת תלמידים בית ספרית בשנת הלימודים הבאה.
כיום פועלות בבית ירח ארבע מועצות תלמידים - אחת לכל שכבה ומתוך מחשבה משותפת של הצוות ושל התלמידים החלטנו ליזום תהליך של בניית מועצת תלמידים בית ספרית.
היום קיימנו את המפגש השני בתהליך - יום פעילות בחצר ראשונים בדגניה א'. את היום בנו והעבירו הרכזים החברתיים של בית הספר והוא עסק בתפקידי המועצה הבית ספרית, בהבדל בין אדם פעיל לאדם יוזם, במודלים השונים שקיימים למועצות תלמידים בבתי ספר ועוד. בין היתר נפגשו התלמידים עם נציג מועצת התלמידים המחוזית, תלמיד כיתה י' מכדורי שתיאר את העבודה כחלק מהמחוז ההתיישבותי, כמו גם את תהליך הקמת המועצה הבית ספרית בכדורי.
התלמידים ציינו שהיה יום מהנה, מלמד ומעורר מחשבה ובעיקר שמבחינתם זוהי רק ההתחלה....

הפקת תאטרון- יב'- תשע"ט

היום, יום ראשון 10.3.19, יצאו כ-20 תלמידי בית ירח מארבעת השכבות ליום חשיבה לקראת הקמת מועצת תלמידים בית ספרית בשנת הלימודים הבאה.
כיום פועלות בבית ירח ארבע מועצות תלמידים - אחת לכל שכבה ומתוך מחשבה משותפת של הצוות ושל התלמידים החלטנו ליזום תהליך של בניית מועצת תלמידים בית ספרית.
היום קיימנו את המפגש השני בתהליך - יום פעילות בחצר ראשונים בדגניה א'. את היום בנו והעבירו הרכזים החברתיים של בית הספר והוא עסק בתפקידי המועצה הבית ספרית, בהבדל בין אדם פעיל לאדם יוזם, במודלים השונים שקיימים למועצות תלמידים בבתי ספר ועוד. בין היתר נפגשו התלמידים עם נציג מועצת התלמידים המחוזית, תלמיד כיתה י' מכדורי שתיאר את העבודה כחלק מהמחוז ההתיישבותי, כמו גם את תהליך הקמת המועצה הבית ספרית בכדורי.
התלמידים ציינו שהיה יום מהנה, מלמד ומעורר מחשבה ובעיקר שמבחינתם זוהי רק ההתחלה....

סיור נחל עיון- שכבה י'- תשע"ט

היום, יום ראשון 10.3.19, יצאו כ-20 תלמידי בית ירח מארבעת השכבות ליום חשיבה לקראת הקמת מועצת תלמידים בית ספרית בשנת הלימודים הבאה.
כיום פועלות בבית ירח ארבע מועצות תלמידים - אחת לכל שכבה ומתוך מחשבה משותפת של הצוות ושל התלמידים החלטנו ליזום תהליך של בניית מועצת תלמידים בית ספרית.
היום קיימנו את המפגש השני בתהליך - יום פעילות בחצר ראשונים בדגניה א'. את היום בנו והעבירו הרכזים החברתיים של בית הספר והוא עסק בתפקידי המועצה הבית ספרית, בהבדל בין אדם פעיל לאדם יוזם, במודלים השונים שקיימים למועצות תלמידים בבתי ספר ועוד. בין היתר נפגשו התלמידים עם נציג מועצת התלמידים המחוזית, תלמיד כיתה י' מכדורי שתיאר את העבודה כחלק מהמחוז ההתיישבותי, כמו גם את תהליך הקמת המועצה הבית ספרית בכדורי.
התלמידים ציינו שהיה יום מהנה, מלמד ומעורר מחשבה ובעיקר שמבחינתם זוהי רק ההתחלה....

כרמלית חיפה- תשע"ט

היום, יום ראשון 10.3.19, יצאו כ-20 תלמידי בית ירח מארבעת השכבות ליום חשיבה לקראת הקמת מועצת תלמידים בית ספרית בשנת הלימודים הבאה.
כיום פועלות בבית ירח ארבע מועצות תלמידים - אחת לכל שכבה ומתוך מחשבה משותפת של הצוות ושל התלמידים החלטנו ליזום תהליך של בניית מועצת תלמידים בית ספרית.
היום קיימנו את המפגש השני בתהליך - יום פעילות בחצר ראשונים בדגניה א'. את היום בנו והעבירו הרכזים החברתיים של בית הספר והוא עסק בתפקידי המועצה הבית ספרית, בהבדל בין אדם פעיל לאדם יוזם, במודלים השונים שקיימים למועצות תלמידים בבתי ספר ועוד. בין היתר נפגשו התלמידים עם נציג מועצת התלמידים המחוזית, תלמיד כיתה י' מכדורי שתיאר את העבודה כחלק מהמחוז ההתיישבותי, כמו גם את תהליך הקמת המועצה הבית ספרית בכדורי.
התלמידים ציינו שהיה יום מהנה, מלמד ומעורר מחשבה ובעיקר שמבחינתם זוהי רק ההתחלה....

נבחרת הדיבייט- תשע"ט

היום, יום ראשון 10.3.19, יצאו כ-20 תלמידי בית ירח מארבעת השכבות ליום חשיבה לקראת הקמת מועצת תלמידים בית ספרית בשנת הלימודים הבאה.
כיום פועלות בבית ירח ארבע מועצות תלמידים - אחת לכל שכבה ומתוך מחשבה משותפת של הצוות ושל התלמידים החלטנו ליזום תהליך של בניית מועצת תלמידים בית ספרית.
היום קיימנו את המפגש השני בתהליך - יום פעילות בחצר ראשונים בדגניה א'. את היום בנו והעבירו הרכזים החברתיים של בית הספר והוא עסק בתפקידי המועצה הבית ספרית, בהבדל בין אדם פעיל לאדם יוזם, במודלים השונים שקיימים למועצות תלמידים בבתי ספר ועוד. בין היתר נפגשו התלמידים עם נציג מועצת התלמידים המחוזית, תלמיד כיתה י' מכדורי שתיאר את העבודה כחלק מהמחוז ההתיישבותי, כמו גם את תהליך הקמת המועצה הבית ספרית בכדורי.
התלמידים ציינו שהיה יום מהנה, מלמד ומעורר מחשבה ובעיקר שמבחינתם זוהי רק ההתחלה....

סמינר דרום לכיתה יב', מגמת "גאוגרפיה – אדם וסביבה"- תשע"ט

היום, יום ראשון 10.3.19, יצאו כ-20 תלמידי בית ירח מארבעת השכבות ליום חשיבה לקראת הקמת מועצת תלמידים בית ספרית בשנת הלימודים הבאה.
כיום פועלות בבית ירח ארבע מועצות תלמידים - אחת לכל שכבה ומתוך מחשבה משותפת של הצוות ושל התלמידים החלטנו ליזום תהליך של בניית מועצת תלמידים בית ספרית.
היום קיימנו את המפגש השני בתהליך - יום פעילות בחצר ראשונים בדגניה א'. את היום בנו והעבירו הרכזים החברתיים של בית הספר והוא עסק בתפקידי המועצה הבית ספרית, בהבדל בין אדם פעיל לאדם יוזם, במודלים השונים שקיימים למועצות תלמידים בבתי ספר ועוד. בין היתר נפגשו התלמידים עם נציג מועצת התלמידים המחוזית, תלמיד כיתה י' מכדורי שתיאר את העבודה כחלק מהמחוז ההתיישבותי, כמו גם את תהליך הקמת המועצה הבית ספרית בכדורי.
התלמידים ציינו שהיה יום מהנה, מלמד ומעורר מחשבה ובעיקר שמבחינתם זוהי רק ההתחלה....

סיור למפרץ חיפה- תשע"ט

היום, יום ראשון 10.3.19, יצאו כ-20 תלמידי בית ירח מארבעת השכבות ליום חשיבה לקראת הקמת מועצת תלמידים בית ספרית בשנת הלימודים הבאה.
כיום פועלות בבית ירח ארבע מועצות תלמידים - אחת לכל שכבה ומתוך מחשבה משותפת של הצוות ושל התלמידים החלטנו ליזום תהליך של בניית מועצת תלמידים בית ספרית.
היום קיימנו את המפגש השני בתהליך - יום פעילות בחצר ראשונים בדגניה א'. את היום בנו והעבירו הרכזים החברתיים של בית הספר והוא עסק בתפקידי המועצה הבית ספרית, בהבדל בין אדם פעיל לאדם יוזם, במודלים השונים שקיימים למועצות תלמידים בבתי ספר ועוד. בין היתר נפגשו התלמידים עם נציג מועצת התלמידים המחוזית, תלמיד כיתה י' מכדורי שתיאר את העבודה כחלק מהמחוז ההתיישבותי, כמו גם את תהליך הקמת המועצה הבית ספרית בכדורי.
התלמידים ציינו שהיה יום מהנה, מלמד ומעורר מחשבה ובעיקר שמבחינתם זוהי רק ההתחלה....

סיור בעקבות וולקניזם ברמת הגולן- תשע"ט

היום, יום ראשון 10.3.19, יצאו כ-20 תלמידי בית ירח מארבעת השכבות ליום חשיבה לקראת הקמת מועצת תלמידים בית ספרית בשנת הלימודים הבאה.
כיום פועלות בבית ירח ארבע מועצות תלמידים - אחת לכל שכבה ומתוך מחשבה משותפת של הצוות ושל התלמידים החלטנו ליזום תהליך של בניית מועצת תלמידים בית ספרית.
היום קיימנו את המפגש השני בתהליך - יום פעילות בחצר ראשונים בדגניה א'. את היום בנו והעבירו הרכזים החברתיים של בית הספר והוא עסק בתפקידי המועצה הבית ספרית, בהבדל בין אדם פעיל לאדם יוזם, במודלים השונים שקיימים למועצות תלמידים בבתי ספר ועוד. בין היתר נפגשו התלמידים עם נציג מועצת התלמידים המחוזית, תלמיד כיתה י' מכדורי שתיאר את העבודה כחלק מהמחוז ההתיישבותי, כמו גם את תהליך הקמת המועצה הבית ספרית בכדורי.
התלמידים ציינו שהיה יום מהנה, מלמד ומעורר מחשבה ובעיקר שמבחינתם זוהי רק ההתחלה....